Uutiset

Oppilaitosten tilaratkaisuja harkittava tovi

Hämeenlinnassa toimivat ammattiin kouluttavat oppilaitokset ovat ehkä hiukan yllättäen kertoneet tilaongelmistaan. Hämeen ammattikorkeakoulu haluaa keskittää toimintaansa Visamäen ja Myllymäen kampuksille. Hamk haluasi päästä kokonaan eroon Hämeenlinnan keskikaupungilla, linja-autoaseman vieressä sijaitsevasta, osin melko uudesta Wetterhoffin kiinteistöstä.

Myös Koulutuskeskus Tavastiassa on ilmaantunut krooninen pula asianmukaisista opetustiloista. Hattelmalantien varteen mielitään puolentoistatuhannen neliömetrin uudisrakennusta tai vaihtoehtoisesti vuokratilaa, jota on jo katsasteltu kaupungin länsilaidalta, Ratasniityn teollisuusalueelta.

Ammattikorkeakouluun ja Tavastiaan nähden toisentyyppinen tilaongelma saattaa tulla eteen Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksella ja sen yhteydessä kiinteästi toimivalla Hämeenlinnan normaalikoululla.

Yliopisto suunnittelee opettajankoulutuksen keskittämistä Tampereelle, mikä merkitsisi hyvän joukon toistasataa vuotta jatkuneen opettajankoulutuksen päättymistä Hämeenlinnassa.

Valtiovalta on voimakkaasti patistanut yliopistoja tehostamaan toimintaansa ja Tampereen yliopisto on vastannut huutoon. Päätöksiä Hämeenlinnan kohtalosta ei toistaiseksi ole tehty.

Jos niin onnettomasti käy, ettei opettajia lähivuosina Hämeenlinnassa enää kouluteta, huomattavan suurelle rakennuskokonaisuudelle on etsittävä vaihtoehtoista käyttöä.

Tässä tilanteessa Hämeen ammattikorkeakoulussa eikä Koulutuskeskus Tavastiassakaan pidä tehdä hätiköityjä investointipäätöksiä. Jos Tampereen yliopisto vetäytyy kaupungista, tyhjää opetustilaa syntyy kerralla paljon.

Hamk ja Tavastia ovat itsenäisiä kuntayhtymiä. Yhteistä niille on paitsi opetustehtävät myös se, että niiden suurin yksittäinen omistaja on Hämeenlinnan kaupunki. Se ei toki yksin käytä valtaa oppilaitoksissa, mutta sen sana painaa. Nyt kysytään kaupungin johtajuutta ja isännän ääntä.

Oppilaitokset ovat joutuneet jo vuosia kilpailemaan oppilaistaan. Ne markkinoivat ja mainostavat itseään, sillä tulevaisuuden turvaa vain riittävä määrä opiskelijoita. Uudet tilat luonnollisesti lisäävät oppilaitoksen kiinnostavuutta vallankin, jos opetuksen sisältö on muuten kohdallaan.

Lähivuosina kilpa kiristyy edelleen, sillä koulutettavat ikäluokat pienenevät. Nykyiset opinahjot on aikanaan rakennettu nykyistä ja tulevia ikäluokkia paljon suuremmalle joukolle.

Uudisrakentaminen maksaa ja kuntien sekä valtion rahatilanne on hyvin tiedossa. Hamk voisi hankkia tarvittavat investointirahat myymällä Wetterhoffin kiinteistön. Tavastia joutuisi kääntymään omistajiensa eli kuntien puoleen tai lainaamaan rahat muualta.

Oppilaitosten rakennustarpeita ei ole syytä suoralta kädeltä ampua alas. Ratkaisuja on kuitenkin tarpeen vielä tovi miettiä, kunnes kokonaisuus hahmottuu ja tiedetään, mitä kaupungissa sijaitseville oppilaitoksille lähitulevaisuudessa tapahtuu. Epätietoisuuden piina ei välttämättä kestä kovin pitkään.

Hämeen ammattikorkeakoulussa eikä Koulutuskeskus Tavastiassakaan pidä tehdä hätiköityjä investointipäätöksiä.

Päivän lehti

6.7.2020