Kolumnit Uutiset

Osaatko lukea tämän?

Hei koululainen, opitko tänä lukuvuonna lukemaan? Moni ei oppinut tänäkään vuonna.

Helsingin Sanomat (29.5.2017) uutisoi Portugalin lukutaidottomista. Portugalissa arvioidaan olevan puoli miljoonaa henkeä vailla lukutaitoa. Se on valtava määrä 10 miljoonan asukkaan EU-maassa.

Unicefin tilastojen mukaan maailman yli 15-vuotiaista noin 85 prosenttia on lukutaitoisia.

Lukutaitojakin on monenlaisia. Absoluuttisesti lukutaidoton ei tunnista kirjaimia. Toiminnallisesti lukutaidoton osaa kyllä muodostaa kirjaimista sanoja, mutta ei ymmärrä lukemaansa.

Esimerkiksi koulutuksen tilaa mittaavissa Pisa-tutkimuksissa lukutaito määritellään seuraavasti: ”Lukutaito on kirjoitettujen tekstien ymmärtämistä, käyttöä ja arviointia lukijan omien tavoitteiden saavuttamiseksi, tietojen ja valmiuksien kehittämiseksi sekä yhteiskuntaelämään osallistumiseksi.”

Miltä tuntuu katsella omalla äidinkielellä tekstiä, josta ei ymmärrä kirjaintakaan? En pysty kuvittelemaan elämää ilman lukutaitoa. Muistan sen onnentunteen, kun tavasin kotikylän raitilta sanat kirjasto ja apteekki ja tajusin, että alan oppia lukemaan.

Suomessakin on lukutaidottomia. Esimerkiksi vuode 2012 Pisa-tutkimustuloksista selviää, että 11 prosentilla 15-vuotiaista nuorista on heikko lukutaito. Vuonna 2000 vastaava luku oli 7 prosenttia.

Vaikka nuori osaisi sujuvasti lukea ja kommentoida lyhyitä viestejä sosiaalisessa mediassa, se ei riitä. Nykymaailmassa erilaisten tekstien ymmärtäminen on äärettömän tärkeää.

Pitää osata erottaa yksittäinen mielipide tieteellisesti todistetusta faktasta. Pitää jaksaa keskittyä lukemaan myös paria riviä pidempiä tekstejä.

Yhtenä heikon lukutaidon syynä voi olla lukihäiriö, jota ei ole tunnistettu tai johon koululainen ei ole saanut riittävästi tukitoimia.

Omassa lähipiirissäni on lukihäiriöisiä ja oppimisvaikeuksien parissa työskenteleviä. Vanhempieni sukupolven kouluaikoina lukihäiriöiset leimattiin kovapäisiksi koululaisiksi, joihin kaksoiskonsonantit ja diftongit eivät uponneet.

Nykyään oppimisvaikeudet pitäisi tunnistaa koulussa. Heikko lukutaito syrjäyttää yhteiskunnasta tehokkaasti, eikä siihen ole varaa.

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic