Uutiset

Osakemarkkinoiden käänne voi olla lähellä

Hämeen Osakesäästäjien puheenjohtaja Seppo Kariniemi arvioi, että osakemarkkinoiden käänne voi olla jo lähellä. Kurssit ovat laskeneet tämän vuoden aikana noin neljänneksen Helsingin pörssissä.

-Mikäli eurojohtajat pääsevät yhteisymmärrykseen ja saavuttavat merkittäviä päätöksiä alkuviikon aikana sekä vakuuttavat sijoittajat toimenpiteiden onnistumisista, käänne osakemarkkinoillakin voi olla entistä lähempänä, Kariniemi sanoo.

Hän uskoo kuitenkin, että varsin tuulinen meno markkinoilla jatkuu vielä jonkin aikaa.

-Osakesijoittajan näkökulmasta lyhyellä aikavälillä volatiliteetti pysynee yhä erittäin korkealla tasolla ja riskit osakekurssien liikkeille molempiin suuntiin ovat koholla.

Volatiliteetilla tarkoitetaan osakkeen kurssin vaihtelua. Nopea kurssin heilahtelu kielii yleensä korkeasta riskistä.

Kariniemi luettelee asioita, jotka ovat tärkeitä käänteelle. Niitä ovat EKP:n rahapolitiikan onnistuminen, eurojohtajien päätökset pankkien pääomittamisesta, sopeutusohjelmien läpivienti ongelmamaissa ja kehittyvien maiden vahvana jatkuva talouskasvu.

-Käänteen ennakoiminen on asia, jota on käsitelty paljon myös Hämeen Osakesäästäjien tilaisuuksissa. Jos osakesijoittajalla on omaa rahaa ja riskinsietokykyä, niin nyt voi olla hyvä hetki ennakoida käännettä.

Nykyisessä markkinatilanteessa kartetaan turhia riskejä. Osakesijoittajalle se merkitsee, että painotetaan yhtiöitä ja toimialoja, joilla on vahva tase, hyvä kassavirta ja kykyä maksaa osinkoja. Toimialoista suosikkeja ovat tele, metsä ja energia. Kariniemi muistuttaa myös melko korkeista osinkoennusteista.

-Markkinoiden rauhoittuessa toimialat ja yhtiöt tulisikin valita huomattavasti aggressiivisemmin. Historian valossa perusteollisuus, pankkitoimiala ja kemian teollisuus ovat toipuneet vahvimmin markkinoiden käänteessä.


Hinnoittelu?heijastaa pelkoja

Osakesijoittajat ovat eläneet huonoja aikoja, jos laskee osakkeiden hintoja. Kesä 2007 huippulukemista kurssit ovat romahtaneet lähes 60 prosenttia. Puolessa vuodessa kurssit ovat laskeneet lähes neljänneksen.

-Globaalin makrotalouden tilanne on heikentynyt ja uuden finanssikriisin uhka on kasvanut.

Kariniemen mukaan euroalueella osakkeiden hinnoittelu heijastelee pelkoja velkakriisin leviämisestä rahoitusjärjestelmään.

-Pelätään, että yritysten tuloskehitys tulisi olemaan nykyennusteita heikompaa.

Kriisi on jo heikentänyt tuloksia myös Suomessa. Kariniemi sanoo, että valtaosa tuloksensa raportoineista yhtiöistä on pettänyt odotukset. Vasta tiistaina julkaistiin osavuosikatsauksia, jotka kertoivat odotuksia paremmista tuloksista.

-Ehkäpä valopilkkuna on suomalaisten konepajojen tilausten pysyminen kasvussa. Se tukee käsitystä siitä, että finanssimarkkinoiden turbulenssi ei ole vielä iskenyt investointeihin. (HäSa)