Uutiset

Ostamalla ei korvata asennetta ja osaamista

Kuntapalvelut ovat suuren remontin edessä. Avainsanana on tuottavuus. Sitä pitää nostaa rajusti nopealla aikataululla.

Muuten ovat edessä verojen ja taksojen nosto tai palvelutason heikentäminen. Pahimmissa tapauksissa joudutaan molempiin.

Aina viime vuoteen asti kuntasektorilla elettiin kulutuksen riemujuhlia. Käyttömenot kasvoivat tuplasti enemmän kuin kansantuote.

Menoa eivät hillinneet edes Kuntaliitosta tulleet varoitukset tulevasta talousahdingosta.

Nyt sitten ollaan pakkoraossa. Kulujen karsinta ja nollabudjetit eivät riitä. Kunnallistalouksien tasapainottaminen edellyttää ihan uusia tapoja tuottaa palveluita ja hallinoida organisaatiota.

Hämeenlinnassa viisi kuntaa fuusioitui kaupunkiin. Säästöt tästä tulevat vasta pitkällä aikavälillä. Nopeampia vaikutuksia haetaan nyt tuotteistamalla kaupungin palveluja ja kilpailuttamalla niitä yksityisten palvelutarjoajien kanssa.

Liikelaitostaminen ja yhtiöittäminen edesauttaa kaupungin palveluyksiköitä pysymään kilpailussa mukana.

Puhutaan tilaaja- ja tuottajamallista. Kaupunki tilaa palvelunsa siltä, joka tuottaa ne edullisimmin ja täyttää laadulle asetetut vaatimukset.

Suunnitelmat ovat nyt luonnosasteella Hämeenlinnassa ja kaupunki toivoo laajaa keskustelua aiheesta. Syytä keskusteluun onkin.

Malli sinänsä on kannatettava ja ainoa järkevä tuottavuuden nostamiseksi. Ongelmatonta ei kilpailuttamisesta ja tuotteistamisesta kuitenkaan tule.

Pikemminkin kaupunki astuu uuteen aikaan, jossa tarvitaan ihan uudenlaista osaamista ja asennetta läpi organisaation.

Asennetta tarvitaan nimenomaan omien toimintatapojen muuttamiseksi. Tietotekniikan hyödyntäminen, kyky toimia joustavasti yli hallintosektoreiden ja kuntarajojen nousevat keskeiseen asemaan kustannustehokkuutta nostettaessa.

Pelkällä juoksevien asioiden hoidolla ei jatkossa menestytä.

Millaiset valmiudet Hämeenlinnalla sitten on ostaa ja kilpailutta palveluita?

Kilpailutus on vaikeaa, jos ei synny riittävästi palvelujen tarjoajia.

Kaupunki ei välttämättä ole houkutteleva tilaaja, jos sen ostopolitiikka on hyvin tempoilevaa, lyhytjänteistä ja liiaksi hintaan tuijottavaa.

Ympäri Suomen löytyy esimerkkejä siitä, miten yritykset eivät edes tee tarjouksia kuntapuolelle. Se koetaan liian hankalaksi.

Harvinaisia eivät myöskään ole valituskierteet, kun rannalle jääneitä eivät tarjousten käsittelytapa tai päätökset miellytä.

Mitä tehdään, kun yksityinen palveluyritys voittaa tarjouskilpailun ja kaupungin oma palvelu ajetaan alas? Nouseeko yksityinen palveluyritys määräävään asemaan?

Kunnat, jotka ovat ostaneet lääkäripalveluita yksityiseltä puolelta, ovat saattaneet joutua tarjonnan puutteessa pakkotilanteeseen. On maksettava, mitä pyydetään.

pauli.uusi-kilponen@hameensanomat.fi

Hämeenlinna astuu aikaan, jossa tarvitaan ihan uudenlaista osaamista ja asennetta.

Päivän lehti

2.6.2020