Uutiset

Ostetaan kyläkouluilla suurkunta

Yhteen vain ilman välivaiheita ja piirimalleja. Tämä on seudun kehittämispäällikkö Aija Tuimalan ehdotus Hämeenlinnan seudun tulevaksi hallintomalliksi.

Tuimala on alkuvuodesta tehnyt jättimäisen työn selvittäessään, kuinka seudun palvelut voitaisiin järjestää tasapuolisesti ja mahdollisimman lähelle tarvitsijoita. Ison väännön takana lienee ollut myös esityksen tekeminen seudun hallintomallista.

Kun Tuuloksen kunnanjohtaja Aija Tuimala alkuvuodesta ryhtyi tehtäväänsä, hän tuskin uskoi tekevänsä esitystä yhden kunnan muodostamiseksi Hämeenlinnan seudulle. Perinpohjaisesti asiaan tutustuttuaan hän kuitenkin päätyi ehdottamaan yhtä kuntaa, koska kaikki muut vaihtoehdot ovat vain välivaiheita, jotka todennäköisesti kasvattaisivat byrokratiaa kuntalaisen ja palvelujen tuottajien välillä.

Seudun johtavat kunnallispoliitikot ottivat tuoreeltaan varsin varovaisesti kantaa Tuimalan esitykseen. Ei sitä silti suoralta kädeltä tyrmätty. Useat niistä, jotka todella syvällisesti ovat paneutuneet kunnallisten palvelujen järjestämiseen, ovat valmiita radikaaleihinkin ratkaisuihin, jopa kuntarajojen poistamiseen.

Ongelmana on kuitenkin se, että kaikki kuntayhteistyöstä päättävät valtuutetut eivät tunne asiaa yhtä perusteellisesti. Äänestäjien suosio saattaa olla taatumpi, kun pontevasti puolustaa oman kunnan itsenäisyyttä. Samalla kannattaisi kumminkin pohdiskella sitä, kuinka korkeaan veroprosenttiin äänestäjien kukkarot venyvät, jos sujuvaa kuntayhteistyötä ei saada aikaiseksi.

Kuntayhteistyötä varmaan voidaan tehdä poistamatta kuntarajoja, niiden yli. Herää kuitenkin kysymys, mihin rajoja tarvitaan, jos kerran palvelujen takaamiseksi pitää olla nykyistä suurempia yksiköitä.

Tarvitaanko rajoja takaamaan riittävästi luottamusmiespaikkoja eri puolueille? Vai onko paikkakuntien identiteetti kiinni kuntarajoista?

Suurkunnan muodostaminen vaatii varmasti korkean henkisen kynnyksen ylittämistä. Sen edellytyksenä on myös luottamushenkilöiden kyky johtajuuteen. Tarvitaan niitä luottamushenkilöitä, jotka uskaltavat tunnustaa vallitsevat tosiasiat ja tehdä niiden pohjalta johtopäätökset.

Nyt huudellaan enemmän puskista kuin johdetaan äänestäjiä edestä.

Kehittämispäällikkö Aija Tuimala sanoo, että useimmin seutuasioista esitetty kysymys koskee lähikoulua. Eniten tavallisia äänestäjiä ja myös riviluottamushenkilöitä kiinnostaa lähikoulun tulevaisuus.

Ehkäpä siinä kulminoituu myös seutuyhteistyön tulevaisuus. Kuntafuusioiden pelätään vievän meiltä lähikoulut. Kuitenkin lähikouluja on lakkautettu jo iät ja ajat täysin kuntarakenteesta riippumatta.

Asian voi kääntää myös toisin päin. Jospa taataan kaikkien nykyisten kyläkoulujen olemassaolo esimerkiksi kymmeneksi vuodeksi sillä edellytyksellä, että seudun kunnat yhdistyvät. Tätä kautta taas saadaan uutta tehoa ja volyymiä esimerkiksi terveyden- ja vanhustenhuoltoon.

hanna.antila-andersson@hameensanomat.fi

Nyt huudellaan enemmän puskista kuin johdetaan äänestäjiä edestä.