fbpx
Uutiset

Oulun tuomiokapituli hakee valituslupaa sateenkaariparin vihkineen pastorin varoitusasiassa - haussa ennakkopäätös

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli päätti tiistaina hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antamaan ratkaisuun, jolla oikeus kumosi tuomiokapitulin pastori Árpád Kovácsille antaman kirjallisen varoituksen.

Kovács vihki avioliittoon samaa sukupuolta olevan parin, minkä myötä tuomiokapituli katsoi, että Kovács toimi kirkkolain tarkoittamalla tavalla vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta.

Tuomiokapituli totesi tiistaina, että kaikkien osapuolten kannalta on hyvä saada korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätös, jottei oikeustila jää asiassa epäselväksi. Ennakkopäätöksen tarvetta korostaa se, että hallinto-oikeuden päätös syntyi äänestystuloksella 2-1.

– Hallinto-oikeuden ratkaisu perustuu olennaisesti sen varaan, että kirkko ei ole reagoinut avioliittolain muutokseen päivittämällä lain voimaantulon jälkeen kirkkolakia ja kirkkojärjestystä sekä kirkkokäsikirjaa, lakimiesasessori Mari Aalto toteaa oikeuden päätöksestä.

Tuomiokapitulin käsitys on, että avioliittolakia muutettaessa ei tarkoitettu muuttaa kirkollisen vihkimisen edellytyksiä.

– Hallinto-oikeuden tulkinta on ongelmallinen myös kirkon perustuslain suojaaman uskonnollisen autonomian kannalta, Aalto pohtii.

Tuomiokapituli käsitteli valitusluvan hakemista jo tässä vaiheessa, koska valituslupaa tulee hakea 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden ratkaisun tiedoksisaamisesta. Tuomiokapituli kokoontuu seuraavan kerran vasta elokuun puolivälissä.

Menot