fbpx
Uutiset

Ovet aukenivat kilpailukyky-neuvotteluille

Työmarkkinakeskusjärjestöt alkavat rakentaa yhteistä esitystä hallitukselle työvoimakulujen leikkauksesta. Keskusjärjestöt olivat koolla päättämässä neuvottelujen aloittamisesta torstaina alkuillasta. Toimihenkilöitä edustavan STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kuvasi tapaamista positiiviseksi askeleeksi.

– Kävimme läpi tilanteen ja totesimme, että lähdemme katsomaan mahdollisuudet saada aikaan yhteinen esitys hallitukselle, Palola totesi tapaamisen jälkeen.

Hallitus vaatii työmarkkinajärjestöiltä yhteistä ehdotusta maanantaihin kello 16 mennessä. Silloin hallitus kokoontuu päättämään kilpailukykyä koskevasta tiedonannostaan eduskunnalle. Palolan mukaan esitys tuskin valmistuu maanantaiksi. Hän arveli neuvotteluihin tarvittavan joitakin viikkoja.

Palolan mielestä kaikkien kannattaa unohtaa arvovaltakiistat ja tiukat aikataulut ja hakea yhteistä ratkaisua sopimusteitse.

MYÖS PÄÄMINISTERI Juha Sipilä (kesk.) on pitänyt mahdollisena, että parempia esityksiä otetaan vastaan vielä matkan varrella.

Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies vahvistaa myös, että työnantajat hakevat nyt ratkaisua vastaukseksi hallitukselle palkansaajien kanssa.

Häkämies kuitenkin painottaa, että SAK:n esitys ei täytä pääministerin pyyntöä vaihtoehdosta viiden prosentin kilpailukyvyn parantamiseen, vaan kasassa on Häkämiehen mukaan vasta vähän yli kaksi prosenttia.

Painetta pikaisiin neuvotteluihin lisäsi pääministeri. Sipilä kertoi eduskunnan kyselytunnilla, että SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly oli pyytänyt Sipilää olemaan yh-teydessä työnantajiin. Häkämiehen mukaan työnantajat eivät koe, että Sipilä olisi painostanut neuvottelupöytään.

– Ei meistä jää kiinni, että neuvoteltaisiin.

SAK ESITTELI torstaiaamuna oman suunnitelmansa työvoimakulujen leikkauksen vaihtoehdoksi. SAK:n ehdotuksen pohjana on äärimaltillinen palkkaratkaisu vuosiksi 2017–2018. Ruotsin malliin, jossa vientialat määrittelisivät palkkatason siirryttäisiin vuonna 2018.

Hallituksen paperista SAK:n esityksessä on mukana työnantajan sairausvakuutusmaksun alentaminen 1,72 prosenttiyksiköllä. Alennus korvattaisiin säästöillä, verojen tai palkansaajamaksujen korotuksilla.

Lisäksi SAK siirtäisi työantajan työttömyysvakuutusmaksun osittain palkansaajien vastuulle niin, että kustannukset jaettaisiin puoliksi. Työeläkejärjestelmässä EMU-puskurit otettaisiin käyttöön kahtena vuotena.

SAK:n omien laskelmien mukaan kustannuskilpailukyky paranisi 4,2 prosenttia. Hallitus on kuitenkin vaatinut, että kustannuskilpailukykyä parannetaan viidellä prosentilla ja palkkamaltti tuo toiset viisi prosenttia. SAK:n laskelmissa nämä sekoitetaan. Kustannuskilpailukyvyn parantamisessa SAK pääsee noin puoliväliin eli 2,5 prosenttiin hallituksen viiden prosentin vaatimuksesta.

TYÖNANTAJILLE MALTILLINEN palkkakehitys on tervetullut avaus ja houkuttelee ratkaisun tekoon. Lisäksi erityisesti Teknologiateollisuus on pitkään ajanut sitä, että palkat määriteltäisiin vientialojen mukaan.

SAK:n esitys on vain yksi paperi työmarkkinajärjestöjen neuvotteluissa. Akava korosti hakevansa ratkaisua lomarahojen leikkauksista ja työajan pidentämisestä. Nekin voivat olla mukana järjestöjen esityksessä, mikäli sellainen saadaan lähiviikkoina aikaan.

Hyvä, että ehdotuksia on viimein pöydällä. Odotan maanantaina kello 16 (työmarkkinajärjestöiltä) yhteistä ehdotusta. On työmarkkinaosapuolten tehtävä löytää ratkaisu, joka korvaa hallituksen esityksen kokonaan tai osittain. Jos esitystä ei maanantaina ole, mennään hallituksen nuoteilla eteenpäin. SAK:n esittämä 4,2 prosenttia on vähemmän kuin viisi, mutta on hyvä, että on pohja, mistä lähteä neuvottelemaan.”

Sehän on hyvä, että esityksiä tulee, sitten hallitus katsoo, mitä tapahtuu. En ota kantaa esitysten sisältöön, liikettä tapahtuu, se on erinomainen asia. Toivon, että myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK tekee joitakin liikkeitä, mutta se on heidän käsissään.

Hallitus on kertonut, mitä hallitus tekee. Teemme johtopäätökset maanantaina.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistaminen ja paikallisen sopimisen vahvistaminen ovat osa tätä kokonaisuutta.”

SAK:n esitys on parempi kuin hallituksen esitys, ja toivon, että hallitus tarttuu siihen ja poistaa pakkolait. Tilanne on sellainen, että hallitus on asettunut EK:n asiamiehen asemaan. Kun hallitus pitää kiinni viidestä prosentista ja pakkolaeista, EK:lla ei ole mitään intressiä neuvotella. Toivottavasti työnantajapuolelta löytyy nyt viisautta.

Hallituksen pitäisi ottaa aktiivinen ote neuvotteluprosessiin. Jos pakkolait menevät eteenpäin, se vaarantaa työrauhan ensi syksynä.”

Asiasanat

Menot