Uutiset

Paasikiventien linjaus selvityksen alle

Eteläranta Oy selvittää tämän vuoden aikana Paasikiventien mahdolliset tulevat linjaukset ydinkeskustan kohdalla. Selvityksen pohjalta voidaan myöhemmin päättää, oikaistaanko tietä vai pidetäänkö se nykyisellä paikallaan.

Tilaajajohtaja Päivi Saloranta on antanut Etelärannan suunnittelusta vastaavalle yhtiölle tehtäväksi selvityksen käynnistämisen.

-Siinä on monta muuttujaa, jotka pitäisi käydä läpi. Maaperän laatu, sen rakennettavuus, rakentamiskustannukset sekä vaikutukset erilaisiin liikennejärjestelmiin. Sekä tietenkin kustannusten osuus suhteutettuna siihen, mitä taloudellista hyötyä tien siirtämisestä voisi olla, Saloranta kertoo.

Hänen mukaansa tulevan linjauksen selvittämisellä on kiire, sillä se on yksi reunaehto koko Etelärannan alueen suunnittelulle.

-Kaupunki on tilaajana esittänyt, että asia sisällytetään Etelärantayhtiön työohjelmaan ja se lähtisi sitä kautta liikkeelle. Kyllä minun toiveeni on, että työ lähtisi mahdollisimman pian käyntiin ja saataisiin vielä tämän vuoden aikana pakettiin, Saloranta sanoo.

Kolme vaihtoehtoa

Käytännössä Paasikiventien tulevalle paikalle on kolme vaihtoehtoa: tien linjaus pysyy nykyisellään, sitä oikaistaan Wetterhoffin korttelin kohdalta tai koko matkalta Hopeaseppien sillalle saakka kauemmas rannasta.

Olisiko tien siis tarkoitus mennä siitä, missä tällä hetkellä on kerrostalojen edessä parkkipaikkaa ja leikkipuistoa?

-Se on yksi vaihtoehto, mutta sitäkin on mietitty, jos tie oikaisisi vain Wetterhoffin kohdalta. Vaihtoehtoja ei ole sen tarkemmin vielä tutkittu, Saloranta kertoo.

Hän tarkentaa, että ennen päätöksiä on selvitettävä, onko rannan tuntumaan ylipäätään mahdollista rakentaa ja onko saavutettu hyöty suhteessa tien oikaisusta aiheutuviin kuluihin.

-Eteläranta on varmaan vähän joka paikasta aika huonosti kantavaa ja rakentaminen tulee olemaan kallista. Rannan läheisyys lisää vaikeuskerrointa ja jos lähdetään rakentamaan rantaan tai vaikka osittain veden päälle, siinä tulee ihan oma lainsäädäntönsä vastaan, Saloranta pohtii.

Hän korostaa, että rantareitti säilyy joka tapauksessa.

-Vaikka rantaan tulisi taloja, sen pitää silti säilyä julkisena tilana. Nämä kaksi asiaa pitää yhdistää ja se on teknisesti ihan mahdollista, Saloranta toteaa.

Tie kaipaa kunnostusta

Paasikiventien tuleva linjaus kytkeytyy myös keskustan liikennesuunnitelmaan, joka on parhaillaan työn alla.

-Nyt on hirveän hyvä tilanne, kun saadaan isomman alueen tietoa siitä, miten nämä liittymät ja muut kannattaa toteuttaa. Ja jos mietitään vaikkapa linja-autoasemaa ja sen tulevia liikenneratkaisuja, nämä kaikki heijastuvat myös Paasikiventielle, Saloranta kertoo.

Hän uskoo, että tielle täytyy joka tapauksessa tulevina vuosina tehdä jotain.

-On ihan selvää, että vaikkei sitä siirrettäisikään, täytyisi arvioida vähintään peruskorjaustarve. Siitähän näkee jo nyt, että routavaurioita on. Samalla varmasti mietitään myös vähän sen ulkoista ilmettä, liittymiä ja kääntyviä kaistoja, Saloranta kertoo. (HäSa)

Päivän lehti

20.1.2020