Uutiset

Päätöksistä pitää jäädä mustaa valkoiselle

Aika ajoin jopa lennokas keskustelu käytiin valtuustossa kaupungin omistajapoliittisista linjauksista.

Pientä viilausta niihin tehtiin vielä puolueiden yhteisestä sopimuksesta.

Johannes Koskisen (sd.) esityksestä ohjeisiin kirjattiin, että merkittävät omistusmuutokset sekä konserniorganisaation uudelleenjärjestelyt tulee aina käyttää valtuuston käsittelyssä.

-Perusajatus on se, että mitä tärkeämpi päätös on, sen varmemmin sen pitää tulla valtuuston hyväksyttäväksi.

Muille puolueille omistajapolitiikan linjaukset tuntuivat kelpaavan pienellä viilauksella, mutta vasemmistoliitto vaati niihin runsaasti muutoksia.

Yhtiöittäminen pannaan

Ritva Oinonen (vas.) moitti, että meneillään on monenlaisia uudistuksia yhtä aikaa ja väärässä järjestyksessä.

Omistajapoliittisia linjauksia hän moitti hurskasteluksi.

-Konkretia puuttuu linjauksista, jotka ohjaavat palveluita ja toimintaa markkinaliberalistiseen suuntaan.

Vasemmistoliitolla oli lukuisia korjausesityksiä. Perusvaatimuksena oli, että mahdollisimman suuri osa kunnan palveluista tulisi tuottaa omana tuotantona, ei yhtiöissä, liikelaitoksissa tai kokonaan ulkoistettuna palveluna.

Väittelyä käytiin myös siitä, pitääkö kuntakonserniin kuuluvan osakeyhtiön tuottaa voittoa vai ei.

Useat valtuutetut vaativat yhtiöiltä nykyistä suurempaa avoimuutta, tehtyjen päätösten ja käytyjen keskustelujen kirjaamista.

-Kun täällä linjauksissa puhutaan avoimuudesta, voisivatko kaupunginjohtajat antaa konkreettisen esimerkin siitä, missä avoimuus on lisääntynyt, kun toiminta on yhtiöitetty, Kirsi Ojansuu-Kaunisto (vihr.) kysyi.

Päätökset kirjattava

Teija Arvidsson (kd.) ja Pekka Kääriäinen (kok.) vaativat, että nykyistä enemmän tulee kiinnittää huomiota päätösten kirjaamiseen.

-Olisi parempi nostaa pienetkin asiat listalle, että päätökset tulevat kirjatuiksi, Arvidsson esitti.

-Kirjaaminen on monesti ollut hataralla pohjalla. Jos päätöstä ei voi ottaa kaupunginhallituksen ja yhtiön pöytäkirjaan, olisi käydyistä keskusteluista hyvä tehdä kuitenkin muistio. On sitten jälkikäteen paljon helpompi osoittaa, mistä on keskusteltu ja mitä, Kääriäinen neuvoi.

Jari Kattainen (kok.) muistutti, että yhtiöiden hallituksissa istuu valtuutettuja.

-Mehän sen päätämme, miten avoimesti yhtiö toimii. Mikään laki ei kiellä yhtiötä olemasta avoin. Esitän kuitenkin, että hallituksissa toimiville luottamushenkilöille annettaisiin koulutusta. Vallan mukana tulee myös vastuu.

Vasemmistoliiton muutosesitykset äänestettiin kumoon äänin 55-4. Oinonen ja Reijo Martikainen saivat taustatukea Kylli Kylliäiseltä (kd.) ja Ismo Soukolalta (ps.). (HäSa)