Uutiset

Päättäjien on reagoitava uhkaaviin riskeihin

Kari Ilkkala otti torstaina kantaa Hämeen Sanomien yleisönosastossa Hämeenlinnan kaupunkikonsernin toimintaan ja riskeihin. Konserniyhtiöt ovat kaikki erilaisia ja jokaisella on oma työkaluroolinsa kaupunkikokonaisuudessa. Eri yritysten toimintaan myös sisältyy erilaisia riskejä, joista jotkut uhkaavat taantumassa realisoitua ja jotkut luonnollisesti realisoituvatkin. Kaupunginhallituksen ja omistajaohjauksen rooli on seurata kokonaisuutta, ohjata yhtiöiden toimintaa kaupunkistrategian ja konserniohjeen mukaisesti ja tukea yrityksiä niiden tehtävien täyttämisessä.

Innopark Oy perustettiin aikanaan erilaisessa suhdannetilanteessa teknologiakeskuksena katalysoimaan alueen yritystoiminnan kehittymistä ja luomaan uusia innovaatioita. Kun uutta tehtiin, on mahdollista, että joskus tehtiin myös virhearvioita, joista nykyisten päättäjien pitää vastata ja joihin reagoida.

Paljon on myös saatu aikaan ja tehty oikein. Kun yrityksen roolina on kohtuullisella etunojalla saada uutta aikaan, myös riskit kasvavat ja joskus ne realisoituvat lamassa. Katsotaanpa, mitä yrityskentässä muutenkin tapahtuu ja verrataan taloudellisten vaikeuksien määrää lamaa edeltäviin aikoihin.

Kaupunginhallituksen roolina konsernijohtona on ohjata ja valvoa tilannetta ja tehdä niitä toimia, jotka mahdollistavat konserniyhtiöiden menestymisen. Yhtiöiden toimivan johdon ja hallituksen rooli taas on vastata yhtiöiden toiminnan kehittämisestä liiketoimintasuunnitelman, konserniohjauksen ja liiketoiminnan lainalaisuuksien mukaan ja kantaa osakeyhtiölain mukainen vastuunsa.

Konsernijohto on varsin tietoinen konsernin ja sen yhtiöiden tilanteesta. Joistain osista olen henkilökohtaisestikin huolissani, mutta valtavan paljon menee suunnitelmien mukaan. Näiden asioiden johtaminen on kuitenkin sisäistä työtä, eikä sitä käydä julkisuudessa.

Tässä kuntatalouden ja rakennemuutoksen haastavassa tilanteessa kaivataan rohkeutta, vastuunkantoa ja rakentavia kehittämisehdotuksia. Kari Ilkkalalla tuntuu ainakin olevan näkemystä ja mielenkiintoa perehtyä asioihin. Ehkäpä voisimme käydä yhteisellä lounaalla pohtimassa kaupungin kehittämistä.

Tapio Vekka

kaupunginhallituksen pj. (kok.)

Hämeenlinna

Päivän lehti

19.1.2020