Uutiset

Päijät-Häme haluaa radan Hämeenlinnaan

Oikoradan linjaaminen Hämeenlinnan ja Lahden välille ei ole kovin korkealla Hämeen liiton tärkeysjärjestyksessä.

Päijät-Hämeen liitto kuitenkin esittää, että nyt teetettäisiin selvitys oikoradan tarkasta linjauksesta Hämeenlinnan ja Lahden välillä.

Hanke on ollut aikaisemminkin esillä. Nopeat itäradat -neuvottelukunta on teettänyt vuonna 2009 selvityksen nopean oikoradan rakentamisesta.

Hämeen liitto ei ollut silloin mukana, eikä tällä hetkelläkään ole kovin innostunut hankkeesta.

-Tämä asia liittyy huomattavan suureen kokonaisuuteen. Raidehankkeista ehdottomasti tärkein on lisäkapasiteetin saaminen pääradalle, suunnittelupäällikkö Heikki Pusa painottaa.

-Itäsuunta on meille tärkeä kehityskäytävä. Sen yhteydessä tulee selvittää valtateiden 10 ja 12 kehittämistä. Myös Turku-Hämeenlinna-Lahti-Kouvola -akseli on pohdittava ja Helsingin kehäratojen vaikutukset.


Ei ole maakuntakaavassa

Maakuntakaavassa ei ole aluevarausta Lahden suuntaan oikoradalle.

-Päijät-Hämeen puolella tähän liittyy se, että Hollola on varsin tiiviisti rakennettu ja siellä olisi tarvetta jättää jonkinlainen aukko mahdolliselle oikoradalle, Pusa arvelee.

Kanta-Hämeen maakuntakaavaa uudistetaan parhaillaan, mutta itäistä ratalinjaa sinne ei ole piirretty.

-Tätä pohditaan Hämeenlinnan ja Janakkalan raja-alueiden maankäytön yhteydessä. Siihen on asetettu erillinen työryhmä. Siellä tämäkin asia nousee esille.


Tamperekin mukaan

Maakuntahallitus pohtii asiaa maanantaina siltä pohjalta, että jatkoneuvotteluihin lähdetään mukaan, mutta suunnittelukustannuksista päätetään vielä erikseen.

Rantalinjauksen selvittämisen arvioidaan maksavan noin 100 000 euroa. Päijät-Hämeen liitto esittää, että Hämeen liitto ja Hämeenlinnan kaupunki maksaisivat siitä yhteensä 45 000 euroa eli saman kuin Lahti ja Päijät-Hämeen liito. Tampere ja Pirkanmaan liitto selviäisivät 10 000 eurolla.

Pirkanmaata asia kiinnostaa sikäli, että oikorata nopeuttaisi yhteyksiä Pietarin suuntaan. Erityisen tärkeää se olisi tavaraliikenteen sujuvuudelle. (HäSa)