Uutiset

Painokankaalle suunnitteilla tuhansia työpaikkoja

Tekeillä oleva Painokankaan-Karanojan osayleiskaava mahdollistaa tuhansien työpaikkojen syntymisen.

Yleiskaava koskee aluetta, jota rajaavat 10-tie, moottoritie, Janakkalan raja ja Karanojan jätteidenkäsittelyalue.

Osayleiskaavan luonnos mahdollistaa jopa 1-2 miljoonan kerrosneliömetrin rakentamisen noin 500 hehtaarin alueelle. Tällä hetkellä Painokankaalla on Moreenin logistiikka-alueen rakennuksia noin 150 000 kerrosneliötä.

Alueelle jää noin 140 hehtaaria lähivirkistysalueita ja 440 hehtaaria maa- ja metsätalousalueita.

Hämeenlinnan kaupunki omistaa yleiskaava-alueelta noin 420 hehtaaria. Muu osa on noin 20 maanomistajan hallinnassa.

Painonkankaan alueella on vain muutama asukas. Osayleiskaavassa aluevarauksia tehdään lähinnä tuotanto- ja logistiikkarakentamiselle.

Maakuntakaavassa Painokankaalle on osoitettu työpaikkavarausten ohella jätteenkäsittelyaluetta, nataura-aluetta ja myös lentokenttävaraus. Sitä tosin on esitetty poistettavaksi ja työpaikka-aluetta laajennettavaksi.


Vanha Härkätie

Alueella on myös varaus virkistysreitille, useita arvokkaita luontokohteita ja muinaisjäännös eli Härkätien varhainen linjaus ja siltaporras.

Painokankaan-Moreenin alueen maaperä on nimensä mukaisesti moreenia, joka läpäisee heikosti maanpinnalta huuhtoutuvia hulevesiä. Tämä on aiheuttanut muutoksia alkuperäisiin kaavaluonnoksiin.

Erityisen ongelmallinen alue on moottoritien varsi. Sen rakentaminen vaatii kalliita hulevesien hallintajärjestelmiä.

Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa osayleiskaavan luonnoksen nähtäville. Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. (HäSa)

Päivän lehti

19.1.2020