Uutiset

Päivähoito-oikeudesta voitava keskustella

Suomen kuntia edustava Kuntaliitto olisi valmis rajaamaan subjektiivista päivähoito-oikeutta nykyisestä kokopäivähoidosta osa-aikaiseen hoitoon.

Liiton erityisasiantuntija Anna-Maija Haliseva-Lahtinen tarttui Hämeen Sanomien haastattelussa arkaan aiheeseen. Hän nosti rohkeasti ”kissan pöydälle”, sillä on luonnollista, että asia ei jää keskusteluitta.

Hämeenlinnan kaupunki järjestää päivähoidon noin 1 850 lapselle. Heistä vajaa kolme prosenttia on sellaisia, joiden toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona. Luku on marginaalinen eikä kukaan voi tosissaan väittää, että nämä lapset lisäisivät kohtuuttomasti päivähoidon kustannuksia. Vaikka heidän oikeutensa evättäisiinkin, peruspalvelujen rahapula ei siitä muuksi muuttuisi.

Kysymyksenasettelu on ensijaisesti periaatteellinen. Onko kunta velvollinen järjestämään sellaisia palveluita, jotka eivät ole aivan välttämättömiä? Onko kyse niin sanotusta saavutetusta edusta, mistä ei missään oloissa voida piiruakaan tinkiä?

Tiukkaan talouteen pakkosopeutetut kunnat joutuvat kuitenkin miettimään palvelutarjonnan tärkeysjärjestystä. Niiden kantokyky ei kestä lisää lakisääteisiä velvoitteita ellei valtiolla ole osoittaa lisätehtäviin rahoitusta.

Syitä ja perusteita subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen on useita. Lapsi tarvitsee kasvaakseen tasa-painoiseksi ihmiseksi vertaistensa seuraa. Ryhmässä oppii tuiki tärkeitä sosiaalisia taitoja, joita ei välttämättä kotona kyetä syystä tai toisesta tarjoamaan. Vanhemmilla saattaa olla ongelmia, joiden takia heidän taitonsa toimia kasvattajina on rajallinen. Monessa tapauksessa asiantuntijat suosittelevat päivähoitoa juuri lapsen parasta hakien.

Ryhmä vanhempia, josta koko keskustelu oikeudesta subjektiiviseen päivähoitoon kumpuaa, on mukavuudenhaluisia ja he käyttävät häikäilemättä lakisääteisiä oikeuksiaan. He vievät lapsensa kunnalliseen hoitoon, jotta saisivat itse vietää huolettomia päiviä vailla vanhemmuuden velvoitteita. Perheessä saattaa olla vauva, jonka vanhemmat sisarukset halutaan pois jaloista.

Kuntaliiton esitys ei poistaisi päivähoito-oikeutta tyystin, mutta rajaisi sen osapäiväiseksi. Laskelmien mukaan jo se toisi kunnille 30-35 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Poliittisesti asia on kuuma ja arka. Ammattiyhdistysliike ja poliittinen vasemmisto eivät haluasi avata lakia, vaan torjuvat muutosesitykset suoralta kädeltä. Kyse on niiden mielestä tasa-arvosta ja naisten oikeudesta työhön. Ne luottavat perinteisesti yhteiskunnan kaikkivoipaisuuteen, yksilö voi uskoa kaikki huolensa ja murheensa yhteiskunnan harteille.

Porvarillisissa puolueissa ei toki olla päivähoito-oikeutta tyystin poistamassa, mutta niillä on ilmeisesti valmiuksia joihinkin muutoksiin. Tarveharkintaisuus ja vanhemmuuden ja perheiden tukeminen voisivat tulla vaihtoehtoina kysymykseen.

Maan hallitus ei hajoa kiistelyyn päivähoidosta. Se ei sentään ole sen kokoluokan asia, että hallitussopu siitä järkkyy.

Päivän lehti

14.8.2020