Uutiset

Palautteita perusturvalle

Viime aikoina ovat muutamat nimimerkit olleet perusturvan aktiivisia kriitikoita.

Kriittinen, avoin arviointi on yleensä aina kehittävää. Lehdissä esitetyt heitot heijastuvat valitettavasti usein johdon lisäksi myös syvälle perustyöhön – tänä keväänä jopa yksittäisiin ammattilaisiin. Tämän vuoksi haluan kertoa muutaman asian perusturvan palauteasioista.

Hämeenlinnan perusturvakeskus pyrkii keräämään asiakaspalautetta mahdollisimman laajasti. Merkittävin palaute tulee suoraan asiakaskontakteissa arvioitaessa asiakkaan kanssa palvelun onnistumista.

Keräämme vuosittain myös erilaisin kyselyin tietoa asiakkaidemme palvelutyytyväisyydestä. Kouluarvosanoin kuvattuna palaute on ollut 8,5 – 9,1 tasolla.

Kaupungin viralliset palautelomakkeet ovat yksi tiedonkeruutapa. Viime vuonna saimme yli 200 tällaista palautetta. Palautteissa oli pääosin kiitosta mutta myös hyviä kehittämisehdotuksia.

Perusturvalautakunnan puheenjohtajat, perusturvan esimiehet ja vanhustyön ammattilaiset ovat kuukausittain Kastellissa kaupunkilaisten tavattavissa.

Perusturva on halukas uudistumaan. Palautteet, erityisesti myös kriittiset, antavat hyvän pohjan uudistumistielle. Nämä asiat ovat yhtenä perustana mm kehityskeskusteluissa sekä uusien tavoitteiden asettamisessa ja yleensä toiminnan kehittämisessä. Palautteet raportoidaan kaupungin päättäjille johtamisen tueksi.

Perusturva tekee työtään kovien paineiden alla. Tarpeet ja mahdollisuudet ovat usein keskenään ristiriidassa. Läheskään aina emme pysty toimimaan niin hyvin kuin haluaisimme.

Kuluvan vuoden aikana talouden realiteetit ovat pakottaneet tinkimään joistakin palvelutasoon asetetuista tavoitteista. Esimerkiksi vammaispalveluissa ja päihdetyössä emme ole pystyneet osoittamaan riittävästi työpanosta etulinjan tueksi. Tästä huolimatta teemme parhaamme.

Hämeenlinna ei toki ole paineissaan yksin. Kuntatalouden tiukkuus ahdistaa myös muita. Tämä sinänsä ei tietystikään auta hämäläisiä.

Kuluvan vuoden aikana pyrimme panostamaan asiakaspalvelun kehittämiseen. Tämän vuoksi asiakaspalautteilla on iso merkitys. Tällaisessa tilanteessa yksittäistä työntekijää ei kuitenkaan pidä yleisellä tasolla syyllistää. Mieluimmin tällainen palaute tule antaa lähimmälle esimiehelle. Yhdessä päättäjien kanssa pyrimme löytämään keinot tärkeimpien asioiden hoitamiseen kunnolla tulevaisuudessakin.

Erkki Torppa

sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja

Hämeenlinna

Päivän lehti

27.1.2020