Uutiset

Palkansaajien suurliitto tiivistäisi rivejä

SAK:n johtaja Lauri Lyly on luonnostellut raportin, jossa hän esittää kuuden ammattiliiton yhdistämistä. Teknologian ammattilaisten unioniin kuuluisi joka viides palkansaaja eli 360 000 jäsentä.

Mittava järjestöfuusio toteutuu kolmen vuoden kuluttua, mikäli liitot niin päättävät.

Suurliittoon on kaavailtu Metalli-, Puu-, Paperi-, Sähkö-, Kemian-, ja Viestintäliittoja. Ulkopuolelle jäisivät muun musssa Rakennusliitto sekä Elintarviketyöläisten liitto.

Yhteistä kuusikolle on se, että ne ovat tiukasti sosiaalidemokraattien läänityksiä. Rakennusliitto kuuluu vasemmistoliiton reviiriin, samoin elintarviketyöläiset, joskin heillä on nyt sitoutumaton puheenjohtaja.

Toteutuessaan uusi liitto toisi lisää voimaa edunvalvontaan, uutta pontta työväenliikkeeseen.

Ammattiyhdistysliike on viime vuosina uusiutunut järjestörakenteltaan ennen ehdotusta suurliitostakin. Monet pienet liitot ovat fuusioituneet keskenään. Teollisuuden rakenneuudistuksessa, vanhojen savupiippujen kaatuessa kokonaisia ammattikuntia on kadonnut ja uusia on syntynyt tilalle.

Rivit ovat tiivistyneet myös työmarkkinakentän toisella laidalla. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n syntymisen myötä työnantajien edunvalvonta tiivistyi. Jo tuolloin oli aistittavissa, että myös palkansaajat aloittavat voimiensa keskittämisen.

Suurliitto raivaisi ja yksinkertaistaisi työmarkkinoiden sopimusviidakkoa. Toistaiseksi kyseiset kuusi liittoa ovat osapuolena yli viidessäkymmenessä työehtosopimuksessa, joista ne neuvottelevat ja sopivat 24 työnantajaliiton kanssa.

SAK:n liitot ovat vaivihkaa menettäneet jäseniään, järjestäytysmisaste on pienentynyt. Yhtenä syynä jäsenkatoon pidetään melko korkeita jäsenmaksuja. Liitosta riippuen niitä kannetaan 1,2-1,6 prosenttia bruttopalkasta. Vuoden mittaan maksut tekevät melkoisen loven tilipussiin, vaikka ne toistaiseksi ovatkin verovähennyskelpoisia. Selvitysmies kaavailee raportissaan jäsenmaksuihin alennuksia, mikä hillitsisi jäsenkatoa ja houkuttelisi uusia jäseniä mukaan.

Teollisuuden palkansaajaliittojen yhdistymisselvitys julkaistiin samana päivänä kun Suomeen tiedettiin muodostettavan porvarihallitusta. Yhteinen ajankohta on puhdas sattuma, ajoitus tuskin oli ennalta harkittu.

Silti hallituksella ja ammattiyhdistysliikkeella on laaja yhteinen rajapinta. Työllisyys, työelämän laatukysymykset, eläkeasiat ja verotus ovat asioita, joista osapuolet eivät niin halutessaankaan pääse karkkuun.

Porvarihallituksen on arvailtu terästävän ay-liikkeen otteita, mutta näyttöjä sellaisesta ei vielä ole olemassa. Ei ole vielä hallitustakaan eikä sen ohjelmaa. Tulevan opposition suunnasta on kuitenkin jo huudeltu ay-liikettä apuun porvarihallitusta hiillostamaan.

Olipa maassa minkävärinen hallitus tahansa, kaikkien etujärjestöjen kannattaa tulla sen kanssa toimeen. Kolmikantaa ei ole kuopattu ja tuskin kuopataankaan, mikäli se hallituksesta riippuu.

Kolmikantaa ei ole kuopattu ja tuskin kuopataankaan, mikäli se hallituksesta riippuu.

Päivän lehti

26.5.2020