Uutiset

Palotarkastuksia täydentävät kyselyt lykkääntyvät ensi vuoteen

Yleisiä palotarkastuksia täydentävien kyselylomakkeiden käyttöönotto viivästyy Kanta-Hämeessä ensi vuoden puolelle. Ensimmäinen koekysely piti järjestää syksyllä Parolan alueella. Ensi vuoden alkupuolella kyselylomakkeet lähetetään noin 1500 pientalon asukkaille koko maakunnan alueella.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Petri Talikka sanoo, että lomakkeiden lähettämisen tarkoituksena on aktivoida asukkaita tarkastelemaan omaa asuinympäristöään ja sen turvallisuutta.

-Lomakkeiden avulla myös haetaan riskikohteita. Lomakkeen palauttamatta jättäminen voi olla impulssi tarkastuksen tekemiselle. Palautetussa lomakkeessa saattaa myös olla sellaista tietoa, joka johtaa tarkastukseen. Perinteisiä palotarkastuksia tehdään lomakekyselyn ohella, hän kertoo.

Kymen pelastuslaitos teki kyselyn alueensa pientaloasukkaille kuluvan vuoden aikana. Kokemukset olivat hyviä. Kanta-Hämeen pelastuslaitos aikoo hyödyntää Kymenlaakson kokemuksia omassa kyselyssään.

Pelastussuunnitelmien ohjeet myöhässä

Sisäministeriön ohjeistus taloyhtiöiden pelastussuunnitelmista on myös myöhässä. Ohjeita piti tulla päättyvän syksyn aikana, mutta asia on vasta lausuntokierroksen loppuvaiheessa. Mahdollisesti ohjeistus tulee keväällä.

Petri Talikan mukaan pelastussuunnitelma vaaditaan vastedes vähintään kolmen huoneiston taloyhtiöiltä, kun tähän asti asuntoja on pitänyt olla vähintään viisi.

Taloyhtiöiden pelastussuunnitelmia ei tarvitse toimittaa pelastuslaitokselle, ellei laitos sitä vaadi. Suunnitelman tarkoitus on, että asukkaat tietävät, miten toimia erilaisissa hätätilanteissa. Sen takia mahdollisimman monen asukkaan pitäisi osallistua sen laatimiseen. Pelastussuunnitelmasta ei ole hyötyä, jos sen tekee yhtiön hallitus ja tallettaa sitten mappiin.

-Talon väki itse tuntee olosuhteet ja tietää riskit. Pelastussuunnitelma pitäisi jakaa jokaiseen yhtiön asuntoon ja esimerkiksi porrashuoneissa pitäisi olla ainakin yhteystiedot esimerkiksi sähkö- ja vesikatkosten varalta, Talikka opastaa.

Suunnitelmassa pitäisi olla selvästi ja lyhyesti ohjeet oikeasta toiminnasta esimerkiksi tulipalon, vesivuodon tai vastaavan onnettomuuden sattuessa ja neuvot niiden ehkäisyyn. Lyhyt ja tiivis suunnitelma on helppokäyttöisempi kuin kovin laaja.

Pelastuslaitos auttaa tarvittaessa suunnitelman laatimisessa vastaamalla kysymyksiin. Se myös järjestää koulutusta yhtiöiden edustajille. Sen sijaan pelastuslaitos ei tee taloyhtiöille pelastussuunnitelmia.

Tänä vuonna ei palokuolemia

Petri Talikan mukaan Kanta-Hämeessä on kuluvan vuoden aikana ollut muutamia sellaisia kerrostalopaloja, joista on ollut potentiaalinen riski talon asukkaille. Tällaisia tilanteita on ollut, kun savu on täyttänyt porraskäytävän. Kukaan ei ole kuollut asuntopaloissa Kanta-Hämeessä tänä vuonna joulukuun 22. päivään mennessä.

Kerrostalot on rakennettu siten, ettei palon pitäisi päästä leviämään asunnosta toiseen. Palon sattuessa porraskäytävään ei saa mennä, sillä savu tappaa nopeasti. Oikea tapa toimia on pysyä sisällä suljetun oven takana ja tiivistää oven raot märällä kankaalla. Tarvittaessa palokunta pelastaa asukkaat parvekkeen tai ikkunoiden kautta.

Pien- ja rivitaloista pitää palon sattuessa poistua välittömästi ja sulkea ikkunat sekä väli- ja ulko-ovet, jottei palo saa happea. Mitään tavaroita ei pidä lähteä noutamaan palavasta rakennuksesta tai toisista huoneista. (HäSa)