Uutiset

Pam kaavailee uusia loma-asuntoja Petäykseen

Petäys Resortin omistaja Pam eli Palvelualojen ammattiliitto on käynnistänyt uuden kaavahankkeen Hattulan Tyrvännössä. Muutos koskee Pamin Tyrvännöntien varressa omistamia tontteja, joista toisella sijaitsee Tyrvännön vanha kunnantalo ja kunnalliskoti.

Pamin talousjohtaja Jukka Mattila kertoo, että kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa loma-asuntojen rakentaminen rannan tuntumaan. Nykyisellään Tyrvännöntie kulkee kyseisessä kohdassa lähellä rantaa, eikä rannan puolelle pysty rakentamaan.

-Kaavan laatija on käynyt neuvotteluja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa tielinjan muuttamisesta. Tyrvännöntiehän on valtion omistama maantie, Mattila sanoo.


Kunnallistekniikka ratkaisee paljon

Pamin suunnitelmissa on, että tie kulkisi tonttien takareunassa eli kauempana rannasta. Uusi rakentaminen voitaisiin tällöin sijoittaa nykyisen tiepohjan paikalle. Rakentamissuunnitelmaan sisältyy myös se, että vanha kunnantalo ja kunnalliskoti purettaisiin.

Nykyisin voimassa olevassa ranta-asemakaavassa niitä ei ole suoranaisesti suojeltu, mutta ne on merkitty säilytettäväksi ulkoasultaan nykyisessä muodossa. Lisäksi kaava määrää, että ne saa purkaa vain pakottavasta syystä ja mahdollisesta purkamisesta on pyydettävä museoviraston lausunto.

Jukka Mattila kertoo, että hankkeella ei ole tiukkaa aikataulua. Moni asia riippuu siitä, toteutuuko Tyrvännönniemen ja Petäyksen liittäminen vesi- ja viemäriverkostoon lähiaikoina.

-Kuntahan on lähtenyt ajamaan tätä hanketta, ja se on hyvä asia. Kunnallistekniikan toetutuminen on aika oleellinen asia näiden muiden suunnitelmien kannalta.

Pamin suunnitelmissa mainitaan, että uudet rakennukset olisivat riittävän pieniä, jotta Vanajaveden laakson arvokas maisema-alue ja Suotaalan kylän kulttuurimaisema saadaan turvattua.

Hattulan kunnanhallitus on hyväksynyt Petäyksen ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen käynnistämisen. Uuden kaavan laatijaksi on valittu Arkkitehtitoimisto Neva oy Tampereelta. (HäSa)