Uutiset

Panssariprikaati tarvitsee vuosittain noin 10 miljoonaa euroa lisää

Jotta vuonna 2007 Panssariprikaatissa tapahtuvat muutokset pystytään toteuttamaan, sen vuosibudjettia on lisättävä 7-10 miljoonalla eurolla. Prikaatin henkilökunta lisääntyy noin 150:llä ja koulutettavien varusmiesten määrä vuosittain 400-500:lla, kun Helsingin ilmatorjuntarykmentti Hyrylästä siirtyy pääosin Hattulan Parolannummelle. Lisärahoitusta vaatii Panssariprikaatin komentaja, eversti Ilkka Pitkänen tuoreessa rakennemuutossuunnitelmassa, joka on jätetty Pääesikunnalle. Lopulliset päätökset tekee puolustusministeriö vuoden loppuun mennessä. (HäSa)

Päivän lehti

14.8.2020