Uutiset

Panssariprikaati tarvitsee vuosittain noin 10 miljoonaa euroa lisää

Jotta vuonna 2007 Panssariprikaatissa tapahtuvat muutokset pystytään toteuttamaan, sen vuosibudjettia on lisättävä 7-10 miljoonalla eurolla. Prikaatin henkilökunta lisääntyy noin 150:llä ja koulutettavien varusmiesten määrä vuosittain 400-500:lla, kun Helsingin ilmatorjuntarykmentti Hyrylästä siirtyy pääosin Hattulan Parolannummelle. Lisärahoitusta vaatii Panssariprikaatin komentaja, eversti Ilkka Pitkänen tuoreessa rakennemuutossuunnitelmassa, joka on jätetty Pääesikunnalle. Lopulliset päätökset tekee puolustusministeriö vuoden loppuun mennessä. (HäSa)