Uutiset

Pantasusien liikkeitä voi taas seurata verkossa

Pantoja ei toistaiseksi ole lounais- eikä länsisuomalaisilla susilla. Lähes kaikki pannat kertovat käytännössä lauman, eivät vain yksittäisen suden liikkumisesta.
Kuusitoista sutta kantaa tällä hetkellä Luken satelliittipantaa. Kuvan susi seikkailee villin luonnon sijaan Ranuan eläinpuistossa. Kuva: Joel Maisalmi
Kuusitoista sutta kantaa tällä hetkellä Luken satelliittipantaa. Kuvan susi seikkailee villin luonnon sijaan Ranuan eläinpuistossa. Kuva: Joel Maisalmi

Paikannuspannoilla varustettujen susien liikkumista voi jälleen seurata verkossa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ylläpitämä palvelu avattiin metsästyskauden alla, sillä paikannustiedoilla pyritään ehkäisemään suden ja metsästyskoirien kohtaamisia.

Seurattavia susia on kuusitoista. Ainakin tähän saakka ne ovat liikkuneet Lapin, Kainuun, Oulun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan riistakeskusten alueilla.

Lounais- ja Länsi-Suomessa Luken pannoitustoiminta on ollut vaikeaa tai mahdotonta. Syy liittyy rikkonaiseen maanomistukseen ja metsästysoikeuksiin sekä niiden vuoksi tarvittavien lupien suureen määrään. Paikoin Luken pannoitukset ovat aiheuttaneet myös

Lähes kaikki pannat alfayksilöillä

Suurin osa pantasusista on niin sanottuja alfoja eli lauman johtavia naaraita tai koiraita. Siksi havaintotiedot kertovat yksittäisen suden liikkeiden lisäksi myös lauman liikkeistä.

Kolme pantaa on kuitenkin nuorilla, vaellusikäisillä susilla. Ne saattavat siirtyä aiempien havaintojen perusteella hyvin pitkiäkin matkoja.

Pantasusien viimeisin sijainti ilmoitetaan 5×5 kilometrin ruudun tarkkuudella.

Paikannustietoja lisääntymiskauden alkuun asti

Luke käyttää nykyisin susilla niin sanottuja Iridium-pantoja. Niiden paikannustieto ja sen lähetys toimivat satellittiyhteydellä.

Pantasusien sijainti päivittyy kuuden tunnin jaksoissa silloin, kun yhteys toimii. Maasto-olosuhteista ja muista luonnollisista tekijöistä johtuen tämä ei jokaisen pannan kohdalla aina onnistu.

Paikannustietojen julkistaminen päättyy suden lisääntymiskauden alkaessa helmikuun lopulla.

Palvelu löytyy osoitteesta riistahavainnot.fi.

Menot