Uutiset

Papit vapaa-ajattelijoista: ”Kukaan ei kysy, mitä heillä on tarjota elämän perustaksi”

Papiston mielestä suomalaiset kohdistavat usein aiheetta suuttumuksensa kirkkoon. Lännen Median suuressa pappikyselyssä 76 prosenttia papeista arvioi, että kirkosta on tullut symboli yleiselle tyytymättömyydelle. Vain 15 prosenttia papeista on sitä mieltä, että kirkkoon suhtaudutaan julkisuudessa asiallisesti.
 
Esimerkiksi Eroa kirkosta -sivusto kampanjoi aktiivisesti kirkkoa vastaan.
 
Papeilta kysyttiin, millaiseen asemaan evankelis-luterilainen kirkko on heidän mielestään joutunut mediassa.
 
Tasan puolet papeista kokee, että Eroa kirkosta -sivuston toiminta vääristää kirkon julkisuuskuvaa erittäin paljon. 
 
Silti vain 12 prosenttia papeista on sitä mieltä, että luterilaisen kirkon pitäisi aloittaa voimakas jäsenkampanja sivustoa vastaan.
 
Kyselyyn vastasi joulukuussa 382 pappia eri puolilta Suomea.
 
– Käsittämätöntä on, että vapaa-ajattelijat pikkuisena ryhmänä saavat niin paljon palstatilaa ja aikaa mediassa! Kukaan ei kysy, mitä heillä on tarjota ihmisille elämän perustaksi, arvoiksi, lohduksi ja toivoksi, kirjoittaa pappi Seinäjoelta.
 
Papit esittävät avoimissa vastauksissaan kipakkaa mediakritiikkiä.
 
– Mediassa esiintyy jatkuva mittasuhdeharha. Vapaa-ajattelijoihin kuuluu alle 2 000 jäsentä, Suomen ev.lut. kirkkoon 4,3 miljoonaa. Kirkon toiminnalle ja palveluille etsitään vastapooli vapaa-ajattelijoiden toiminnasta. Esimerkiksi kesän rippikoulujutun rinnalle pitää saada se pakollinen Prometheus-leirijuttu, kappalainen Oulun seudulta toteaa.
 
– Olisi hyvä pitää enemmän esillä sitä, mitä kirkko tekee lasten, perheiden, nuorten, eläkeläisten, vanhusten, sairaiden ja surevien hyväksi. Kirkko ei itse ole hyvä mainostamaan itseään, koska kirkossa tiedetään, että se ei ole kirkon tehtävä, kirkkoherra Kokkolan ympäristöstä pohtii kirkon julkisuuskuvaa.
 
Pappien avoimia vastauksia kirkon asemasta mediassa:
 
Ihmettelen sitä, miten ylipäätään on mahdollista, että vapaa-ajattelijat ovat saaneet luvan ylläpitää Eroa kirkosta -sivustoa. Kirkkokin voisi pitää Eroa vapaa-ajattelijoista -sivustoa. 
Kappalainen Tampereen seudulta
 
Osa julkisuudesta on asiallista, mutta välillä yllättää toimittajien tietämättömyys tai tarkoitushakuisuus. Ylen uutisvahti -sovelluksessa oli 20.11. kysymys: ”Onko oikein, että kirkon toimintoja aletaan rahoittaa julkisin verovaroin, jolloin myös kirkkoon kuulumattomat osallistuivat evankelis-luterilaisen kirkon kustannuksiin?” Miksei mainittu, että ko. verovaroilla valtio maksaa kirkolle niistä palveluista, jotka kirkko hoitaa valtion puolesta, kuten väestökirjanpito (suurimmaksi osaksi) ja hautausmaat? Ne koskevat myös kirkkoon kuulumattomia, joten vastaus olisi ollut aivan eri, jos tämä fakta olisi ihmisille kerrottu. Eroa kirkosta -sivustolla on ollut tarkoituksellisesti virheellistä tietoa tavoitteena saada ihmisiä eroamaan.
Kirkkoherra Helsingistä
 
Oikeustajuni sanoo, että ero- tai liittymisilmoitus pitäisi tehdä yhteisöön, jonka jäsen on tai jonka jäsenyyttä hakee. Eipä tulisi mieleeni perustaa ”eroa urheiluseurasta” -sivustoa tai erota urheiluseurastani ilmoittamalla siitä johonkin toiseen urheiluseuraan, että välittäkää tieto.
Kappalainen Helsingistä
 
 
Eroa kirkosta -sivusto vääristää kuvaa ainakin siinä mielessä, että sivuston edustajat ovat saaneet julkisuudessa aseman eräänlaisina kirkollisen ja uskonnollisen elämän asiantuntijoina. Medialta toivoisi tässä suhteessa enemmän kriittisyyttä. Voi kysyä, miten loogista vapaa-ajattelijoiden on toimia julkisuudessa hengellisen ja kirkollisen elämän asiantuntijoina. Luonnollisesti he varmasti ovat mielellään julkisuudessa oman asiansa tunnetuksi tekemisessä. En ole varma, kannattaako sivustoa vastaan kampanjoida. Mutta sitä voisivat media sekä kirkko peräänkuuluttaa, että eri toimijat profiloituisivat enemmän sitä kautta, minkä puolesta ne ovat, kuin sitä kautta, mitä vastaan ne ovat. Kirkon jäsenyyttä vastaan olemisen sijaan vapaa-ajattelijoilta olisi syytä peräänkuuluttaa, minkä puolesta he ovat?
Miespappi Turun seudulta
 
Median olisi syytä katsoa peiliin siinä, mitä kaikkea se päästää läpi. Eroakirkosta.fi:n tiedotteet päätyvät lähes aina ilman sen kummempaa kritiikkiä valtamedioiden uutisiin.
Kappalainen Kajaanin seudulta
 
Ongelmallista on se, että tiedotteet menevät aina läpi. Miksi uutisoida sitä, jos yli 4 miljoonan hengen yhteisöstä eroaa välillä väkeä? Jos sitä ei tapahtuisi koskaan, se olisi yliluonnollista. Ei puolueiden ja urheiluseurojenkaan jäseniä tarkkailla koko ajan.
Naispappi Seinäjoen seudulta
 
On mielenkiintoista, että kirkko ja Raamattu ovat nyt niin paljon esillä mediassa. On totta, että kirkkoa yritetään leimata tietynlaiseksi. Media säätelee paljon ihmisten ajatuksia. Mutta median huomiossa on myös paljon positiivista: ihmiset joutuvat pohtimaan uskoa ja omia käsityksiään lähes päivittäin. Kirkko on lopulta ihmiset ja Kristus heidän päänään, eikä instituutio. Tämä mediassa usein unohtuu.
Naispappi Oulun seudulta
 
Kirkosta eroaminen on sinällään tehnyt kirkolle hyvää: uskomattomat ja muihin kirkkoihin halajavat ovat siirtyneet pois; byrokraattien on taas kiinnostuttava ihmisten tavoittamisesta. Verojen menettäminen on maallisesti ikävää, mutta tekee kirkolle hengellisesti hyvää. Kun mammona loppuu, on pakko turvata Jeesukseen.
Kappalainen Turun seudulta
 
Medioissa on myös paljon toimittajia, jotka suosivat kritiikittömästi kaikkea kirkon vastaista viestintää. Yleisesti voi sanoa, että medioiden toimitukset eivät halua palkata uskontoon perehtyneitä toimittajia. Jonkinlaista jälkitaistolaista ja jälkierkkolaista henkeä on paljon. Taistolaiset ja erkkolaiset toimivat aikoinaan oikeastaan samaan suuntaan muutenkin.
Kappalainen Oulun seudulta
 
Kirkosta annetaan mediassa liian usein aivan yksipuolinen kuva, joka ei vastaa seurakunnissa elettävää todellisuutta. Eroa kirkosta -sivusto toimii väärien mielikuvien ja tietojen pohjalta ja käyttää hyödykseen jollakin tavoin elämässään tyytymättömien tai pettyneiden ihmisten tunnekokemuksia kirkkoa vastaan. Kirkosta luodaan aivan vääristynyt kuva kasvottomana instituutiona, joka on jossain kaukana ihmisistä ja on kiinnostunut vain heidän rahoistaan (kirkollisvero). Todellisuus on mielettömän kaukana tästä. Kirkko on yhtä kuin seurakuntalaiset ja seurakunnan työntekijät. Seurakunnan työhön motivaatio ei löydy rahasta vaan lähimmäisenrakkaudesta ja kokemuksesta, että usko on keskeinen osa elämää ja kantaa sen kaikissa vaiheissa – antaa toivoa ja iloa.
Naispappi Tampereen seudulta
 
Sivustoon en kiinnittäisi huomiota. Se toimi some-sukupolvelle helppona kanavana realisoida muutenkin merkityksettömäksi käynyt suhde kirkkoon. Media saa eroluvuista hyviä juttuja ja ruokkii lumipalloa antamalla jumalankieltäjille jatkuvan ilmaisen mainoskampanjan. Imagokampanjoiden sijaan tulisi keskittyä perustyöhön. Hyväntekeväisyysjärjestönä esiintyminen on ollut surkea harha-askel. Varsinkin, kun samalla hävetään Jeesusta ja Raamatun sanan esillä pitämistä. Mediajulkisuudessa voisi ottaa esimerkkiä vaikka ortodoksisesta arkkipiispa Leosta. Hän on sisäistänyt kirkkonsa opin ja esiintyy julkisuudessa tältä vakaalta pohjalta. Oman arkkipiispamme sammakot murentavat kirkon uskottavuutta.
Miespappi Kemi-Tornion alueelta
 
Kirkolla on sama ongelma kuin sosiaalidemokraateilla: sen tulee palauttaa luottamus. Luottamus kasvaa ja palaa aina, kun ihminen tulee kohdatuksi. Valtaosa kaikista kohuista mediassa koituu kirkon tappioksi, kuten loputtomat sisäiset kamppailut naisten pappeudesta, homoista yms. Vastuullisten kristittyjen tulisi miettiä, mitä yhdessä voisimme tehdä todellisten ongelmien kuten yksinäisyyden tai tarpeettomuuden kokemuksen voittamiseksi.
Miespappi Helsingistä
 
Eroa kirkosta ei ole kaiken pahan alku ja juuri, johon ongelmat voisi projisoida, vaikka se avoimesti ja aktiivisesti vastustaakin kirkkoamme. Luterilaisen kirkon on hyvä oikeasti miettiä kaikin tavoin jäsenyyden tukemista (ja toimia!), mutta pieleen menisi, jos lähdettäisiin tekemään kampanjaa Eroa kirkosta -sivustoa vastaan.
Miespappi Vantaalta
 
Kirkkoon suhtaudutaan liiankin asiallisesti.
Kappalainen Tampereen seudulta
 
Kirkko ei ole hallinnut mediapeliä alkuunkaan.
Kappalainen Turun seudulta
 
Kyllä peilillekin on tarvetta.
Kappalainen Helsingistä
 
 
 
 

Asiasanat