Uutiset

Pappilan lämpöyhtiö arvostelee Hattulan kunnan menettelyä

Hattulassa on syntynyt kärhämä kunnan kaukolämpösuunnitelmista. Pappilan lämpö oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Haapa-aho katsoo, että kunta on kävellyt yhtiön yli ja laiminlyönyt neuvottelut yhtiön kanssa.

Kyse on Pappilanniemen kaukolämmöstä. Kunnanhallitus päätti kesäkuussa, että kunta hankkii kaukolämmön Pappilanniemeen ja Tuulia-kotiin Hattulan biolämpö oy:ltä. Biolämpö tuottaa tämän kaukolämmön kiinteällä kotimaisella polttoaineella.

Yhtiö ostaa lämmön kunnalta

Kunta omistaa Pappilanniemessä ainoastaan entisen sairaalarakennuksen, jossa toimivat muun muassa terveyskeskuksen vuodeosasto sekä vanhainkodin ja lasten päivähoidon yksiköt.

Pappilanniemen muut rakennukset ovat yksityisessä omistuksessa. Pappilan lämpö oy huolehtii niiden lämmityksestä. Yhtiö on ostanut lämpöenergian kunnalta.

-Sillä sopimuksella on vuoden irtisanomisaika puolin ja toisin. Kunta ei ole irtisanonut sopimusta, Haapa-aho korostaa.

Tarjolla kallis sopimus

Silti lämpöyhtiö sai äskettäin Hattulan biolämmöltä pyynnön, että lämpöyhtiön pitäisi tehdä Biolämmön kanssa sopimus tämän kuun puoliväliin mennessä.

-Meille kaupattiin valmista sopimusta ja aivan kohtuuttomin ehdoin. Kiinteistöjen lämmityskulut kallistuisivat 33 prosenttia.

Tämän jälkeen Hattulan lämmön hallitus lähestyi kuntaa kirjeitse. Kirjeet lähetettiin viime viikon lopulla kunnanjohtajalle, tekniselle johtajalle sekä kaikille kunnanvaltuutetuille.

Kirjeessä ihmetellään, miksi kunta ei ole informoinut yhtiötä lämmitysjärjestelmän muutoksista, miksi yhtiön kanssa ei ole neuvoteltu, miksi kunta ei ole irtisanonut nykyistä sopimusta ja miksi asiaa viedään eteenpäin niin kovalla kiireellä. Lisäksi kirjeessä puhutaan sopimusrikkomuksesta.

Asukkaat hädissään

Haapa-aho kertoo saaneensa hätääntyneitä yhteydenottoja alueen asukkailta.

-Olen myös saanut puheluja ihmisiltä, jotka aikovat jättää muistutuksen Biolämmön rakennusluvasta.

Hattulan kunta kuulutti tiistaina Hämeen Sanomissa, että yhtiö on hakenut rakennuslupaa 140-kerrosneliöistä lämpölaitosrakennusta varten, joka tulee osittain Pappilanniemen autotallirakennuksen paikalle.

Kunta maksaa Hattulan biolämmölle Pappilanniemen sairaalakiinteistön ja Katinalassa sijaitsevan Tuulia-kodin liittämisestä kaukolämpöverkkoon yhteensä 106 000 euroa.

Lisäksi kunta rakentaa lämmönjakeluhuoneet molempiin kohteisiin yhteensä 79 100 eurolla.

Hattulan valtuuston on määrä päättää tarvittavista budjettimuutoksista syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan 24. elokuuta. (HäSa)

Hattulan kunnanjohtaja Martti Pura on ihmeissään Pappilan lämmön hallitukselta saamastaan kirjeestä. Saman kirjeen ovat saaneet myös kunnan tekninen johtaja ja kaikki valtuuston jäsenet.

-Kirjeen väite, että kunta rikkoisi sopimusta, joka on kuntayhtymältä sille siirtynyt, on kova väite, ja se sai minut murheelliseksi. Me olemme noudattaneet sopimusta ja aiomme jatkossakin noudattaa, Pura korostaa.

Eroon raskaasta polttoöljystä

Pura muistuttaa, että kunnan olisi pitänyt joka tapauksessa kaivaa raskaan polttoöljyn säiliöt pois ja uusia ne. Siinä tilanteessa kunta päätti antaa lämmöntuotannon ulkopuoliselle tuottajalle. Kilpailutuksen voitti Hattulan biolämpö, jolta tuli ainoa tarjous.

-Se, että tarjouskilpailussa oli maininta, että on mahdollista, että kaukolämpöverkkoon liittyy yksityisiäkin kiinteistöjä, oli optio. Siinä ei mitenkään luvattu, että yksityisiä siirtyy.

Pura sanoo, että ensi maanantaiksi on sovittu neuvottelu kunnan ja Pappilan lämmön välille.

-Mehän tarkistetaan vuosittain sopimuksen hinnat. Pappilan lämpö päättää itse, tulevatko he samaan lämmitysyksikköön (kunnan kanssa) vai tekevätkö he jonkin muun ratkaisun.

Kunta ei päätä yksityisten ratkaisuja

Mutta eikö Hattulan biolämpö ehdottanut Pappilan lämmölle, että sopimus pitäisi tehdä suoraan heidän kanssaan?

-Se on yksi mahdollisuus, mutta ei heidän tarvitse niin tehdä.

Kunta voi siis edelleen myydä Pappilan lämmölle lämpöä, jota Hattulan biolämpö tuottaa?

-Se on yksi mahdollisuus.

Entä jos Pappilan lämpö päätyy johonkin muuhun ratkaisuun, miten kunta siihen suhtautuu?

-Kunta ei ole sitä estämässä. Meillä ei ole tarvetta ratkoa yksityisten kiinteistönomistajien puolesta, miten he tuottavat itselleen kaukolämmön.

Kirjeessä ihmetellään hankkeen kiirettä. Miksi on kiire?

-Miten niin kiire? Tätä on kaksi vuotta pohdittu, ja tässä on edetty normaalissa järjestyksessä.

Pappilan lämmön kirjeessä vihjataan myös poliittiseen peliin.

-Ei ole varsin rakentava tarkoitusperä tällä kirjeellä, Pura sanoo. (HäSa)