Uutiset

Pappilapalon vakuutusrahoilla voidaan rakentaa tai korjata

Tuuloksen vanhan pappilan helmikuisen tulipalon vakuutuskorvaukset Hämeenlinnan seurakuntayhtymä ottanee kertakorvauksena, jos torstaina kokoontuva yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksen.

Lopullisesti asiasta päättää yhteinen kirkkovaltuusto toukokuussa.

Pappilan rakentaminen uudelleen tuli esiin toisena vaihtoehtona yhtymän neuvotteluissa vakuutusyhtiö Pohjantähden kanssa.

Yhtymän talousjohtajan Kai Kauppisen mukaan se olisi vaihtoehdoista huonompi, koska se sitoisi päättäjien kädet.

-Kertakorvausvaihtoehdossa rahaa saadaan vähemmän kuin toisessa vaihtoehdossa. Mutta se antaa yhtymän luottamushenkilöille vapaat kädet päättää, mitä vakuutusrahoilla tehdään, Kauppinen kertoo.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tuuloslainen jäsen Anu Perttunen pitää kumpaakin vaihtoehtoa ongelmallisena, joten hän jätti johtokunnan pöytäkirjaan eriävän mielipiteen.

Perttusen mukaansa kertakorvausvaihtoehto mahdollistaa korvauksen käytön ”jopa mielivaltaisesti mihin tahansa seurakuntayhtymän tarpeeseen”.

Seurakunnan tarpeet huomioon

Uudisrahavaihtoehto ei Perttusen mukaan mahdollista sitä, että Tuuloksen seurakuntaelämän tämän ajan tarpeet otetaan huomioon.

Perttunen esittää, että johtokunnan päätösesitykseen yhteiselle kirkkoneuvostolle sisällytetään, että vakuutusyhtiön korvaussumma käytetään tuhoutuneen kiinteistön tilalle tulevaan uuteen kiinteistöön, joka sisältää seurakunnan tarvitsemat tilat.

Tuuloksen kirkkoherra Petri Laine myös ihmettelee eikö yhtymä ole selvittänyt, pitäisikö vakuutusyhtiön järjestää korvaavat tilat tuhoutuneiden tilalle. Tällä hetkellä Tuuloksen seurakunnan työntekijät työskentelevät ”surkeissa hätäjärjestelyissä”.

-Seurakuntakeskuksessa on kirkkoherran, diakonissan ja kanttorin käytössä yksi työhuone ja yksi työtuoli. Samalla työkoneella työskentelee ajoittain myös muun muassa suntio, joka on yhtymän työntekijä.

Luottamusväki päättää rahoista

Talousjohtaja Kauppinen huomauttaa, että seurakuntayhtymä vastaa seurakuntien taloudesta ja kiinteistöistä.

Seurakunnilla ei ole yhtymän perustamisen jälkeen päätösvaltaa kiinteistöihin eikä varojen käyttöön. Niistä päättävät 2009 alusta lähtien yhtymän elimet.

Kiinteistötoimen johtokunta käsitteli kokouksessaan 31.3. ainoastaan vakuutuskorvausta. Johtokunnan tehtävä ei ollut tehdä esitystä siitä, mitä vakuutusrahoilla tehdään. Siitä päättävät aikanaan yhteinen kirkkoneuvosto ja -kirkkovaltuusto.

-On sitten eri asia, jos Tuulokseen lähdetään rakentamaan jotakin pappilan paikalle tai seurakuntakeskuksen viereen. Tai käytetäänkö rahat kirkon remonttiin tai muuhun, niin se on normaalin talousarviokierroksen ja luottamushenkilöiden päätös.

Yhtymän kukkarolle ei haluta mennä

Kiintiestötoimen johtokunnan kannattama Pohjantähden kertakorvaus on 470 000-490 000 euroa eli 80 prosenttia vakuutuksen määrästä. Vakuutusyhtiöllä ei siinä tapauksessa ole sananvaltaa siihen, miten seurakuntayhtymä päättää käyttää vakuutusrahat.

Pappilan uudelleenrakentamisen vaihtoehdon mukaan vakuutusyhtiön maksama uudisrahakorvaus olisi 534 000 euroa. Korvaus kattaisi kustannuksista 80 prosenttia, joten yhtymän olisi pantava rakentamiseen lisäksi omaa rahaa.

-Kakkosvaihtoehdossa huono puoli on, ettei vakuutusyhtiö sitäkään korvaa täysimääräisesti. Jos pappilaa lähdetään tekemään yksi yhteen palaneen kanssa, kyllä yhtymän täytyy omalla lompakolla käydä, Kauppinen kertoo.

Kummassakin vaihtoehdossa vakuutuskorvaus sisältää palaneen vanhan pappilan purku- ja raivauskustannukset. (HäSa)

Menot