Uutiset

Pari sanaa katteesta

On ilahduttavaa, että moottoritien kattamisesta on virinnyt vilkas keskustelu. Nyt juuri on sen aika, kun tehdään tavoitteellisia linjauksia hankkeen osalta ja perustietoa alkaa olla koossa.

Moottoritien kattaminen on hyvä asia, mikäli saavutetaan hankkeelle asetetut toiminnalliset ja kaupunkirakenteelliset tavoitteet.Erityisen tärkeää, jopa kiireellistä on uuden kaupallisen keskuksen rakentaminen. Tätä on osoittanut käyty keskustelu kaupan tiloista ja erilaiset, hanketta edeltäneet kaupalliset selvitykset.

Myös yksityinen raha ja sijoittajien kiinnostus on erinomaista, sillä yksin kaupungilla tuskin on mahdollisuutta näin suurta hanketta toteuttaa.

Kaavoituksen kannalta on oleellista, että rakentaminen toteutetaan kestävällä tavalla ja kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti korkeatasoisesti sekä varmistetaan kauppakeskuksen saavutettavuus ja houkuttavuus. Tämä tavoite on kaksisuuntainen, sillä keskustan nykyisen kaupan kannalta on merkittävää, kuinka se onnistutaan kytkemään osaksi uutta kaupallista kokonaisuutta.

Suunnittelulla tulee turvata kävely-yhteyksien sujuvuus ja viihtyisyys samalla tavalla kuin varmistetaan pysäköintihallien toimivuus.

Portaita ja luiskia edellyttävät suuret korkeuserot ovat haaste sekä kauppakeskuksen houkuttelevuuden että kaupunginosien yhdistämisen kannalta. Tasoerot ovat olleet tiedossa, mutta lopulliset korkeudet ovat tarkentuneet syksyisten selvitysten myötä.

Kattamisen suunnittelu on edennyt hyvin ja hankkeen taustoja ja reunaehtoja on selvitetty huolellisesti. Tulevat ratkaisut riippuvat selvitysten tuloksista ja hankkeen kustannuksista. Vaihtoehtoja kattamisella ei ole tutkittu, mutta mikäli hanke osoittautuu toimimattomaksi tai kalliiksi, sekin on mahdollista. Tärkeintä on turvata keskustan elinvoimaisuus ja kaupallisten tilojen riittävyys.

Päivi Saloranta

asemakaava-arkkitehti

Hämeenlinna

Päivän lehti

24.10.2020

Fingerpori

comic