fbpx
Uutiset

Pärjääkö Antti Rinne Euroopassa – pian hän voi olla puolen vuoden ajan yksi EU:n johtavia poliitikkoja

Vähäinen kokemus EU-politiikasta voi olla Antti Rinteen heikkous, kun Suomi ottaa EU:n puheenjohtajuuden vastaan. Kokemus neuvottelemisesta on puolestaan vahvuus.
Antti Rinteen on nopeasti hypättävä mukaan myös EU:n päätöksentekoon, jos hänestä pääministeri tulee. Kuva: Silja Viitala
Antti Rinteen on nopeasti hypättävä mukaan myös EU:n päätöksentekoon, jos hänestä pääministeri tulee. Kuva: Silja Viitala

Suomi on EU:n puheenjohtajamaa heinäkuun alusta vuoden loppuun. Tämä tarkoittaa sitä, että todennäköinen uusi pääministeri Antti Rinne (sd.) joutuu kovaan pyöritykseen.

Lännen Media kysyi sekä taustakeskusteluissa että haastatteluissa eri puolueiden näkemyksiä siitä, miltä tulevan pääministerin urakka vaikuttaa ja mitkä olisivat Rinteen vahvuuksia ja heikkouksia EU:n johdossa.

Sdp:n riveistä vakuutetaan, että esimerkiksi Rinteen kielitaito on “ihan ok” englanniksi ja ruotsiksi.

– Antti ei ole silkkipuku päällä kulkeva kosmopoliitti tai teräsmies vaan ennemmin Ruotsin virkaveljensä Stefan Löfvenin (sd.) kaltainen poliitikko, jolla on empatiakykyä, Sdp:n vaikuttaja pohtii.

Sdp:n ulkopuolelta ei esitetä suuria huolia Rinteen osaamista kohtaan. Kontaktiverkoston ja kielitaidon riittävyys ovat kysymysmerkkejä, mutta Rinteen neuvottelutaitoihin on luottoa. Ammattiliittojohtajana ja myös poliitikkona Rinne on osallistunut lukuisiin neuvotteluihin, mitä pidetään etuna. Neuvottelutaitoja tarvitaan myös EU:n ristiriitojen ratkomisessa.

Rinne oli valtiovarainministerinä alle vuoden 2014–2015, jolloin hän osallistui myös EU-kokouksiin. Kokemuksen ja henkilökohtaisten kontaktien vähäisyys muihin valtiojohtajiin voivat olla alkuun heikkouksia.

– Rinne ei ole valmiiksi sisällä EU:n päätöksenteossa, mutta asiakysymyksiin voi perehtyä. Hän joutuu tosin todella nopeasti hyppäämään mukaan. Odotukset Suomea kohtaan ovat kovia. Nykyinen puheenjohtajamaa Romania on ollut näkymätön. Esimerkiksi EU:n rahoituskehyksistä olisi löydettävä yhteistä linjaa, eräs EU-politiikan asiantuntija summaa.

Jaakonsaari ennakoi kovaa pyöritystä

Mitä EU-puheenjohtajuus sitten käytännössä on? EU:n ja kotimaan politiikassa pitkään vaikuttaneet Liisa Jaakonsaari (sd.) ja Matti Vanhanen (kesk.) ennakoivat rankkaa aikaa koko hallitukselle.

– Kovaa pyöritystä siitä tulee, mutta yli-ihminen ei tarvitse olla. On annettava pääministeri Juha Sipilälle (kesk.) tunnustusta siitä, että puheenjohtajuuskauden valmistelussa on ollut oppositiokin mukana. Kotimaassa Suomen linjasta ei tule kiistaa, mikä helpottaa uutta pääministeriä, Jaakonsaari pohtii.

Jaakonsaari sanoo suurimpien haasteiden olevan siinä, miten pääministeri onnistuu yllättävien tilanteiden hoidossa.

– Politiikassa tapahtuu aina yllätyksiä. Taloustilanne voi heikentyä tai jännitteet EU:n ulkorajoilla voivat pahentua. Pääministerin kyvyt joutuvat yllättävissä tilanteissa puntariin.

Puheenjohtajuuskaudella korostuvat Jaakonsaaren mukaan pääministerin kyvyt sovitella jäsenmaita kompromisseihin.

– EU on yksi iso kompromissi. Ajatusten ristitulessa on osattava navigoida. Myös muut ministerit joutuvat pyöritykseen. Unionin asioihin olisi oltava kaikilla hallituksessa tuntumaa.

Vanhanen: “Noin 80 prosenttia ajasta meni EU-asioihin”

Suomi oliviimeksi EU-puheenjohtajamaa vuonna 2006. Tuolloin pääministerinä oli Vanhanen.

– Kyse ei ole mistään muodollisesta puheenjohtajuudesta vaan aidosti Euroopan unionin johtamisesta. Noin 80 prosenttia ajasta meni puheenjohtajuuskaudella EU-asioihin. Kotimaassa on pystyttävä kiistat rauhoittamaan ainakin hallituksen sisällä, Vanhanen sanoo.

Myös Vanhanen korostaa sovittelutaitojen tarpeellisuutta.

– Sisältöjen tunteminen on tärkeää sekä se, että tunnistaa, mitkä ovat ongelmallisia asioita muille jäsenmaille. Se auttaisi, jos muiden maiden kollegat olisivat ennestään tuttuja, Vanhanen kertoo.

Suomen puheenjohtajuuskauden erityispiirre on se, että toukokuun eurovaalien jälkeen pitää valita muun muassa komission puheenjohtaja, Eurooppa-neuvoston eli huippukokouksen puheenjohtaja sekä ulkopolitiikan korkea edustaja.

– Siitä tulee sekoitus neuvottelua niin europuolueiden kuin jäsenvaltioiden kesken, Vanhanen uskoo.

Jaakonsaari uskoo Antti Rinteen selviytyvän hyvin puheenjohtajuuskaudesta, jos hänestä pääministeri tulee.

– EU-politiikasta hänellä ei ole paljon kokemusta. Se voi olla heikkous, mutta se tarkoittaa samalla sitä, ettei Rinne ole ryvettynyt kenenkään silmissä. Hän ei ole EU:ssa ottanut voimakkaasti kantaa ketään vastaan.

EU:n puheenjohtajuus

EU:n puheenjohtajakaudet hoidetaan kolmen peräkkäisen puheenjohtajamaan ryhmissä. Maat tekevät yhdessä niin sanotun trio-ohjelman 18 kuukaudeksi. Suomi toimii samassa triossa Romanian ja Kroatian kanssa.

Puheenjohtajan tehtävänä on viedä eteenpäin EU:n lainsäädäntötyötä ja politiikka-aloitteita neuvostossa sekä huolehtia EU-asioiden käsittelyn jatkuvuudesta.

Lisäksi puheenjohtaja edustaa neuvostoa suhteissa muihin EU:n toimielimiin, erityisesti Euroopan parlamenttiin ja komissioon.

Puheenjohtajamaat laativat myös omat kansalliset ohjelmansa. Suomen ohjelman valmistelutyöhön osallistui kaikkien eduskuntapuolueiden yhteinen parlamentaarinen ryhmä.

Lähde: Valtioneuvoston kanslia

Menot