Uutiset

Partiolaiset tarttuvat kuokkiin Evolla

Hämeenlinna

Partiolaiset ennallistavat yhden Evon alueen ojitetuista rämeistä heinä-elokuun vaihteessa. Kyseessä on Suomen Partiolaisten ja Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) yhteishanke, joka toteutetaan Kilke-suurleirin aikana.

Ennallistamiskohde on leirialueen tuntumassa sijaitseva ojitettu parin hehtaarin kokoinen suo. Kuokkiin ja lapioihin tarttuvat Kilkkeelle osallistuvat samoajat eli 15-17-vuotiaat partiolaiset. Partiolaiset tukkivat suo-ojia turpeella ja rakentavat patoja, jotka estävät tukkeeksi lapioidun maan huuhtoutumisen.

Ennallistettava suo on isovarpuräme, joka muuttuu reunoja kohti mustikka- ja kangaskorveksi. Se on ojitettu 1960-luvulla. Ennallistaminen parantaa Natura-alueeseen kuuluvan kohteen luontoarvoja.

Päivän lehti

6.4.2020