Uutiset

Pätkätöistä etukäteen tyrmätty esitys

Kirsti Palanko-Laaka jätti tiistaina selvityksensä pätkätöiden epäkohtien korjaamisesta työministeri Tarja Filatoville (sd.). Palanko-Laaka katsoo, että pätkätyöläisten asemaa olisi korjattava myös lainsäädäntöä selventämällä. Selvityshenkilö arvostelee muun muassa yritysten tapaa käyttää tilapäistä työvoimaa suhdanteiden tasaajana.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kantaa Palanko-Laakan ei tarvitse tulkita. EK tyrmää tilapäisen työvoiman käytön rajoittamiseen tähtäävät esityksen ja pitää suhdanteiden vaihtelua kestävänä pätkätöiden perusteena. Suomen Yrittäjät myötäilee EK:ta, palkansaajapuolella sen sijaan tuetaan selvityshenkilön työtä esityksineen.

Palanko-Laaka teki työtään huonoista lähtökohdista. Tieto keskeneräisestä selvityksistä vuodatettiin aivan ilmeisesti tahallaan Ylen tv-uutisille. Palanko-Laaka joutui kesken työnsä torjumaan uutisissa olleita virheellisiä tietoja. Hälyttävintä oli kuitenkin työnantajapuolen alun perin nihkeä, suorastaan kielteinen suhtautuminen pätkätöistä käynnistettyyn selvitykseen.

Työministeriö voi toki edelleen puolustella selvityshenkilön valintaa. On aivan totta, että Kirsti Palanko-Laaka tuntee erittäin hyvin suomalaisen työelämän ja sitä koskevat lait. Mitalilla on kuitenkin toinenkin puoli. Palanko-Laaka on SAK:n entinen lakimies. Viimeksi, ennen eläkkeelle siirtymistään, hän toimi SAK:n ympäristöosaston johtajana.

Miksi pätkätöiden kiistattomia ongelmia ratkomaan piti valita SAK-taustainen henkilö? Selvityksen saamasta vastaanotosta on selvästi nähtävissä, että sitä vastustetaan selvästi, ja varsin tiukassa äänensävyssä, periaatteellisista syistä. Ei ole vaikea laskea etukäteen, kuinka palkansaajajärjestöt – SAK johdolla – ottaisivat vastaan EK:n leiriin kuuluvan henkilön selvityksen aivan mistä työelämään kuuluvasta aiheesta tahansa.

Jos pätkätyöt ovat Suomessa niin suuri ongelma kuin on niin monella suulla vakuutettu, miksi asiaa pohtimaan ei valittu laajapohjaista työryhmää? Vaikka se ei olisi kyennytkään tekemään yksimielisiä esityksiä samaan tapaan kuin Palanko-Laaka, olisi kattava valmistelu avittanut ratkaisuihin, joilla tilapäisen työvoiman asemaa olisi voitu kohentaa.

Kovasti arvosteltu Palanko-Laaka tekee kannatettavia esityksiä. Näistä yksi on työtekijöiden ottaminen mukaan valvomaan pätkätöiden laillisuutta. Tuskin edes EK haluaa vastustaa ajatusta, joka päämäärä on lain kaikenpuolinen noudattaminen.

Työmarkkinoiden osapuolet eivät voi löytää yksimielisyyttä tilapäisen työvoiman pelisäännöistä. EK korostaa jälleen työelämän joustoja. Kun yritys saa suuren tilauksen, sillä pitää olla oikeus palkata lisää työntekijöitä siksi ajaksi, kun työ on tehty. Tätä ajattelua palkansaajajärjestöt eivät sulata.

Pätkätöissä on epäkohtia, joiden korjaaminen on tarpeellista ja lopulta niin työntekijöiden kuin vastuunsa kantavien työyhteisöjen etujen mukaista. Reilut pelisäännöt ja niiden noudattaminen kohentavat työpaikkojen ilmapiiriä.

Päivän lehti

22.2.2020