Uutiset

Patu- hankkeesta paremmaksi - kuntalainen keskiöön!

Kunta voi ja sen tulee muuttua tarvittaessa.

Kuuma kesä on kääntymässä yhtä kuumaan syksyyn – ainakin kuntakentässä. Jo pitkään vireillä ollut kunta- ja palvelurakennehanke on lopultakin synnyttämässä konkreettisia raameja ja toimenpide-ehdotuksia, vieläpä melko ripeässä aikataulussa.

Laaja yhteisymmärrys on siitä, että jotakin on tehtävä. Muuttunut maailma, muuttuneet toimintatavat ja muuttuneet odotukset kuntakentältä ovat eittämättä aiheuttaneet ison remontin tarpeen eteenkin palvelurakenteeseen.

Vuosituhat on vaihtunut Kanta-Hämeessä lukuisia selvityksiä tehden. Yhteistä kaikille selvityksille on että palvelurakennetta on muutettava ja että vanhaa korjailemalla emme saa riittävän hyvää ratkaisua aikaiseksi. Myös kuntalaiset ovat muuttuneet. Työssäkäyntialue on kasvanut huikeasti viimevuosina, harrastuksiin ja ostoksille kuljetaan sujuvasti yli kuntarajojen- niitä edes huomaamatta. Puhutaan seudullistuneista kuntalaisista.

Lähidemokratia ja lähipalvelut ovat asioita, joista keskustellaan paljon etenkin suurkunnasta puhuttaessa. Onkin hyvä, että selvityksissä on pohdittu laajasti palveluiden porrastamista niin että usein käytetyt palvelut olisivat saatavilla jatkossakin läheltä ja harvemmin tarvittavat voisivat sijaita keskuksissa tai olisivat kiertäviä. Myös uudenlaiset vaikutuskanavat ihmisten elämänpiirin mukaan ovat tarpeellisia. Aktiivinen asumisvaikuttaminen ja palautejärjestelmän kehittäminen oikea-aikaiseksi on tärkeää.

Kunnan perustehtävä on järjestää kuntalaisille näiden tarvitsemat palvelut tasa-arvoisesti ja niin että hyvinvointi kasvaa. Kunnalla ei kuitenkaan ole itseisarvoa, vaan se on organisaatio, jonka avulla kuntalaiset vaikuttavat, suunnittelevat, rakentavat ja osallistuvat omaan elämäänsä. Siksi kunta voi ja sen tulee muuttua tarvittaessa.

Meillä on kaikki mahdollinen tieto, jota päätöksen tekoon tarvitaan. Meillä on myös riittävästi aikaa ja osaamista saada aikaan hyvä tulevaisuus. Toivottavasti meillä on myös riittävästi rohkeutta ja luottamusta toisiimme tehdä päätös muutoksesta.

Hyvinvoiva seutu, yhteiset palvelut ja päätöksenteko ja yhteinen ulkopolitiikka on koko Hämeenlinnan seudun etu. Parhaiten tämä toteutuu yhtenäisessä kunnassa, uudessa yhteisessä kaupungissa.

Sari Rautio

valtuutettu (kok.)

Hämeenlinna

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic