fbpx
Uutiset

Paula Risikon vastine kansalaisaloitteelle: oikeusasiamies valvomaan vanhusten oikeuksia

Vanhusasiainvaltuutettua esittävä kansalaisaloite on kerännyt 38 000 kannatusilmoitusta.
Eduskunnan puhemies Paula Risikko osoittaisi vanhusten oikeuksien valvonnan oikeusasiamiehen erityistehtäväksi.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) ehdottaa, että vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen annetaan erillisen vanhusasiainvaltuutetun sijaan oikeusasiamiehen erityistehtäväksi.

Risikko perustelee ehdotustaan sillä, että oikeusasiamiehellä on laaja toimivalta ja tiedonsaantioikeus, monipuoliset toimintatavat ja tehokkaat mahdollisuudet puuttua lainvastaiseen tai virheelliseen menettelyyn.

– Eduskunnan oikeusasiamiehellä olisi sekä toimivalta puuttua, että nostaa esille kehittämiskohteita, toisin kuin erillisellä vanhusasiainvaltuutetulla. Ehdotettu vanhusasiainvaltuutettu jäisi oikeusasiamieheen verrattuna väistämättä heikommaksi toimijaksi, Risikko sanoo.

 Vanhukset kantelevat harvoin

Risikon mukaan vanhukset ja heidän omaisensa kantelevat vähän.

– Sen vuoksi valvonnan on oltava oma-aloitteista. Laillisuusvalvonnan tehostamiseksi oikeusasiamiehen omien aloitteiden ja tarkastusten määrää tulee lisätä merkittävästi. Tämä edellyttää resurssien lisäämistä. Toisaalta jo pienellä voimavarojen lisäyksellä toiminnan volyymia ja vaikuttavuutta olisi mahdollista lisätä merkittävästi.

Oikeusasiamiehen toiminnassa on Risikon mukaan jo nyt pyritty aiempaa enemmän painottamaan vanhusten oikeuksien ja kohtelun valvontaa.

– Vanhusten oikeuksien toteutumista seurataan kaikessa toiminnassa, esimerkiksi poliisi, ulosotto, vankilat, verotus ja edunvalvonta. Laillisuusvalvonnassa pyritään erityisesti turvaamaan, että jokainen ikääntyvä henkilö saa perustuslaissa turvatut välttämättömän hoivan ja huolenpidon sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

 Risikon mukaan vanhusten oikeuksien valvonta voitaisiin keskittää oikeusasiamiehelle valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetussa laissa.

Vastine kansalaisaloitteelle

Puhemies Paula Risikon ehdotus on vastaus allekirjoituksia keräävälle kansalaisaloitteelle vanhusasiavaltuutetusta.

Kansalaisaloitteessa vaaditaan, että Suomeen perustetaan vanhusasiainvaltuutetun virka. Kansalaisaloitteen mukaan ikäihmiset tarvitsevat heidän asioihinsa perehtyneen virallisen puolestapuhujan puolustamaan ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa. Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on jo olemassa muiden muassa tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Huhtikuussa avattu kansalaisaloite on kerännyt kannatusilmoituksia tähän mennessä noin 38 000 suomalaiselta. Jotta kansalaisaloite menee eduskuntaan, sen on kerättävä vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden aikana eli lokakuun loppuun mennessä.

Menot