Uutiset

Pekka Visuri: Kertausharjoituksista karsiminen on riski turvallisuudelle

-Uhkakuvat ovat muuttuneet suuresti kylmän sodan ajoista, sanoo maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Pekka Visuri peilatessaan maailman tilannetta.

-Sivilisaatiot ja kulttuurit opettelevat uudenlaista rinnakkaineloa. Maailmanpolitiikan painopiste on siirtynyt Euroopasta Aasian suunnalle, ja kamppailua käydään erityisesti energiavaroista.

-Uhkakuvat ovat monipuolistuneet, samalla kun yhteiskunnan toimintojen turvaaminen on noussut tärkeälle sijalle.

Visuri sanoo, että vaikka Eurooppa on perustavasti rauhoittunut verrattuna viime vuosisataan, myös sotilaallista nokittelua jatketaan etenkin pohjoisilla merialueilla.

Pohjois-Norjassa pidettiin juuri suuret sotaharjoitukset ja Venäjä on perustamassa arktisen sodankäynnin prikaateja Muurmannin alueelle ja Arkangeliin. Venäjä on myös ryhtynyt modernisoimaan Neuvostoliiton hajoamisen myötä romahtaneita asevoimiaan.

Suomen itärajan takana olleet maavoimien varuskunnat Venäjä lakkautti lähes kokonaan 2000 -luvun alussa, eikä ole perustamassa niitä uudelleen.

Visurin mukaan naapuri panostaa erityisesti strategisten ydinasevoimiensa, ilmapuolustuksen ja laivaston uusimiseen, mutta kehittää myös entistä paremmin liikuteltavia maavoimia. Niiden käytön painopiste on etelässä.

-Voimistuva talousmahti ja kohta myös sotilasmahti on Kiina, joka varmistellessaan öljynsaantiaan työntyy parhaillaan kohti Persianlahtea. Toisaalta Yhdysvallat pidättelee Kiinan vaikutusvallan kasvua Kaakkois-Aasiassa.

Euroopan unioni keskittyy nyt turvallisuuspolitiikan sijaan pankkikriiseihin. Läntisessä Euroopassa supistetaan sotilasmenoja, jotka pysyivät kylmän sodan jälkeenkin suhteellisen korkealla tasolla. EU-maiden yhteenlasketut puolustusmenot ovat yhä viisi kertaa suuremmat kuin Venäjällä.

Visuri muistuttaa Saksan nousseen EU:n mahtimaaksi ja voimistavan taloussuhteitaan Venäjän kanssa. Saksa on vakauttava tekijä Itämeren alueella.


Suomen puolustuksen tulevaisuus askarruttaa

-Alueellinen maanpuolustus on tällä hetkellä kovilla, vaikka sen ylläpitoa on pidetty tärkeänä.

Päättäjien viimeaikaisia kannanottoja Pekka Visuri pitää ristiriitaisina, sillä supistamistoimet nakertavat juuri alueellisen puolustuksen tehokkuutta.

-Alueellisen johtamisjärjestelmän purku ja kertausharjoitusten vähentäminen lisäävät riskiä, että koko puolustusperiaate kyseenalaistuu.

-Meillä on ollut hyvin toimiva turvallisuuspolitiikan ja alueellisen puolustuksen kokonaisuus.

Visuri pitää arveluttavana, että nyt rahoituskehyksiä supistettaessa painopistettä siirretään pois maavoimien taistelukyvyn ylläpidosta.

-Sekä varsinaisen väen että reservin hyvästä koulutustasosta on syytä pitää kiinni ja siihen liittyen kehittää myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä.

Pekka Visuri puhui Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin järjestämässä turvallisuusseminaarissa Parolannummella. (HäSa)

Päivän lehti

4.12.2020

Fingerpori

comic