fbpx
Uutiset

Pelastustoimen palvelutasopäätös

Hämeen Sanomissa uutisoitiin 26.10.2004 pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä. Uutinen kaipaa joitain tarkennuksia.

Maakunnan kunnanjohtajakokouksessa todettiin luonnoksen vaativan korjauksia, koska mm. lääninhallitus oli 20.9.2004 antanut uusia rakennetta koskevia ohjeita, joita ei voitu huomioida lautakunnan käsittelyssä 21.9.2004.

Korjattu versio on tarkoitus käsitellä lautakunnan kokouksessa 1.12.2004. Kunnat ovat yhteistoimintasopimuksessa sopineet alueellisen pelastustoimen kustannusten jaosta mahdollisimman tasapuolisesti huomioiden kuntakoon ja -rakenteen.

Lopullinen kustannusten jako astuu voimaan kolmen vuoden asteittaisen siirtymävaiheen jälkeen vuoden 2007 alusta.

Siirtymävaihe on tarpeellinen, koska kuntien kustannukset / asukas olivat hyvin erilaiset (26,54 ja 68,80 euron välillä). Janakkalan oman pelastustoimen kustannukset vuonna 2003 olivat heidän ilmoituksensa mukaan 749 500 euroa. Alueellisen pelastustoimen ensimmäisen toimintavuoden 2004 osalta Janakkalan kustannukset ovat 864 521 euroa ja vuonna 2005 ne ovat 730 802 euroa. Kunnan kustannuksissa tapahtuu suhteellista laskua aina vuoteen 2007.

Nyt esillä oleva palvelutasopäätös on ensimmäinen koko maakunnan kattava. Siinä on huomioitu mm. kuntarajojen poistumisesta johtuva todellisten kustannusten jako kaikkien palveluita käyttävien kesken.

Lausuntojensa yhteydessä kunnat voivat esittää omia näkemyksiään haluamastaan palvelutasosta. Mitä enemmän halutaan, sitä enemmän maksaa.

Jouko Allinniemi

pelastusjohtaja

Hämeenlinna

Menot