Uutiset

Peltopyiden määrää halutaan kasvattaa

Viime vuonna perustettu Luonnon- ja riistanhoitosäätiö on aloittanut peltopyyprojektin, jonka tarkoituksena on kasvattaa näiden lintujen määrää ja palauttaa lajin entisille pääesiintymisalueille elinkykyinen ja metsästystä kestävä peltopyykanta.

Laajimmillaan peltopyytä on tavattu koko Suomesta, mutta pääesiintymisalueet ovat Lounais-Suomessa, missä se pesii aukeilla viljelysmailla. Hoitamalla peltopyyn elinympäristöjä suositaan samalla monia muita maatalousympäristön lajeja. Suomessa pesii tällä hetkellä noin 4000 peltopyytä.

Projektissa toimii säätiön hallituksen lisäksi asiantuntijaryhmä, asiamies Fredrik von Limburg Stirum sekä projektipäällikkö Sakari Mykrä.

Projektin tavoitteita vuodelle 2007 ovat mm. peltopyyn elinolojen parantamista ja kannan palauttamista koskevan oppaan julkaiseminen, pilottialueiden ja geenipankkien perustaminen sekä tiedotustilaisuuksien järjestäminen yhteistyötahoille ja suuremmalle yleisölle.

Alkaneen projektin tueksi Luonnon- ja riistanhoitosäätiö on perustanut 12-jäsenisen asiantuntijaryhmän, jonka puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston professori Sami Kurki. (HäSa)

Päivän lehti

31.5.2020