Uutiset

Perheiden rinnalla kulkeminen vähensi huostaanottoja

Hämeenlinna pyrkii pitämään lasten huostaanottojen määrän kurissa palkkaamalla ensi vuoden alusta neljä uutta työntekijää avohuoltoon. Perheiden tueksi saadaan kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa sekä kaksi sosiaaliohjaajaa.

Työntekijöiden määrää päätettiin lisätä tänä vuonna saatujen hyvien kokemusten innoittamina. Kuluvana vuonna avohuoltoa on vahvistanut työpari, joka on tarjonnut lastensuojelun asiakkaina oleville perheille entistä tiiviimpää tukea.

Tilaajapäällikkö Jari Pekurin mukaan työpari on tarvittaessa voinut olla perheen tukena jopa neljänä päivänä viikossa. Ilman kyseistä tukea usean perheen kohtalona olisi ollut huostaanottopäätös.

-Olemme olleet tähän käytäntöön tyytyväisiä. Työtapa on sellainen, että perhe osallistuu aktiivisesti ja perheissä asioita on saatu parempaan suuntaan. Pekuri kiittelee.


Huostaanottojen määrä on tasoittunut

Huostaanottojen määrä on pysynyt Hämeenlinnassa suunnilleen viime vuoden tasolla. Lokakuun lopussa voimassa olevia huostaanottoja oli 125 kappaletta, kun viime vuonna vastaavaan aikaan määrä oli 118 kappaletta.

Valtakunnallisesti huostaanottojen määrät ovat olleet lisääntymään päin, mutta Hämeenlinnassa lamavuosina alkanut kasvu on saatu pikemminkin taitettua.

Johtava sosiaalityöntekijä Armi Väyrynen-Havila näkee kehityksen olevan juuri avohuollon kehittämisen ansiota. Samaa mieltä on myös Pekuri, jonka mielestä avohuoltoon suunnatut rahat maksavat selvästi itsensä takaisin.

Yhden lapsen sijoittaminen laitoshoitoon maksaa kaupungille vuodessa liki 90 000 euroa. Pekuri laskeskelee, että pilottihankkeessa työskentelevän työparin palkkoihin uppoaa tänä vuonna noin 80 000 euroa. Työparin palkat on saatu siis kuitattua jo siinä vaiheessa, kun ensimmäinen viikoittaista tukea saanut perhe on säästynyt huostaanottopäätökseltä.

-Toisaalta täytyy myös muistaa, että sijoittamisessa on kyse lapsen oikeudesta turvalliseen kasvuympäristöön. Joissain tilanteissa se on täysin perusteltu vaihtoehto. Sijoituksia tulee aina olemaan, eikä niitä pidä välttää hinnalla millä hyvänsä, Pekuri muistuttaa.


Hyvä kehitys monen summa

Kaupunki on tarjonnut tänä vuonna perheille intensiivistä tukea pilottihankkeen avulla. Hanke päättyy vuoden vaihteessa, mutta ensi vuonna työtapaa on tarkoitus jatkaa Toppari-hankkeen alla.

Neljä työntekijää tulee Toppari-hankkeeseen, jonka tiedetään jatkuvan ainakin ensi ja todennäköisesti myös seuraavana vuonna.

Pekuri myös muistuttaa, ettei avohuoltoon täksi vuodeksi saatu yhden työparin lisäys suinkaan yksin selitä hyvää kehitystä. Lastensuojelu on pyrkinyt tarjoamaan perheille entistä tiiviimpää tukea kaikkien tarjoamiensa palveluiden kautta.

Apua on ollut myös siitä, että neuvoloihin on saatu lisää käsipareja, mikä taas on helpottanut varhaista puuttumista. Lisäksi psykososiaalisten palveluiden puolella ohjausta ja neuvontaa on pystytty jakamaan entistä paremmin. (HäSa)