Uutiset

Perhekoti onkin liian kallis Riihimäelle

Mäkikujan perhekodin laajennuksen hinta arveluttaa Riihimäellä. Tiukassa taloustilanteessa mietitään, voiko kaupunki käyttää yksityisten lastenkotien palveluja.

Kaupunginhallitus tutki maanantaina uuden perhekodin rakentamistarvetta ja päätti odottaa lisäselvityksiä.

Nyt perusturvatoimi laskee paljonko 14 lapsen hoito tulee maksamaan. Samalla tutkitaan, mitä hoidon ostaminen muualta tulisi maksamaan.

Riihimäen kaupunki on suunnitellut kaksinkertaistavansa nykyisen perhekodin paikkaluvun. Uuden rakennuksen rakentamiseen on varauduttu taloussuunnitelmassa jo ensi vuonna.

Alueen kriisipäivystäjä

Oman perhekodin toimintaa halutaan ylläpitää riihimäkeläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin takaajana.

Lastenkodin varajohtaja Jarkko Salo kertoo perhekodin tarjoavan kriisipäivystystä myös Hausjärvelle ja Lopelle nopeaa toimintaa vaativissa tilanteissa.

Nykyisellään Mäkikujan perhekodissa voidaan tarjota turvaa seitsemälle, mutta laajennuksen jälkeen tilaa on 14 lapselle.

Peruskorjaus ei kannata

Mäkikujan perhekodin nykyinen, 50 vuotta vanha talo on tarkoitus purkaa ja korvata uudella, runsaan tuhannen neliömetrin suuruisella ja rakennuksella.

Purkaminen ja uuden rakentaminen tulee maksamaan noin 2,2 miljoonaa euroa.

Toisena vaihtoehtona olisi ollut käyttää nykyistä rakennusta vielä noin 10 vuotta.

Vanhan rinnalle olisi rakennettu ensin seitsemänpaikkainen uudisrakennus, jota olisi myöhemmin laajennettu 14-paikkaiseksi. Laajennuksen jälkeen vanha olisi purettu. Ratkaisu olisi maksanut 2,6 miljoonaa euroa.

Kaupungin tekninen toimi on laskenut myös nykyisen peruskorjaamiselle hinnan. Vanhan peruskorjaaminen ja täydentäminen uudella laajennusrakennuksella olisi maksanut 2,7 miljoonaa euroa.

Uuteen perhekotiin on suunniteltu erillinen vastaanotto-osasto arviointiin saapuville lapsille. Lisäksi perhekodissa toimisi pitkäaikaissijoitettujen osasto.

Nykyään perhekodissa niin lyhytaikaiset kuin pitkäaikaissijoitetut ovat kaikki samassa ryhmässä.

Riihimäellä oli vuoden vaihteessa 80 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta, joista 37 perhehoidossa ja 43 ammatillisessa perhekodissa tai laitoshoidossa.

Perusturvatoimi arvioi, ettei sijoitettujen lasten määrä Riihimäellä lähivuosina juurikaan laske. (HäSa)