Uutiset

Perhepankin toiminta laajenemassa maakuntaan

Hämeenlinnan lastensuojelun perhepankin toiminta on tarkoitus laajentaa maakunnalliseksi. Kanta-Hämeen sosiaalijohtajat ovat käsitelleet asiaa yhteisessä kokouksessaan ja sopineet etenemisestä.

Perhepankki on nimensä mukaisesti organisaatio, joka hankkii ja kouluttaa perheitä sijoitusperheiksi huostaanotetuille tai muuten kodin ulkopuolelle sijoitettaville lapsille. Perhepankki myös etsii tarvittaessa sopivan sijais-, tuki- tai kriisiperheen.

-Hallinnolliset päätökset jäävät edelleen kunnille itselleen, eli ne päättävät esimerkiksi huostaanotoista ja muista toimista, kertoo Hämeenlinnan lasten ja nuorten kasvua tukevien palveluiden tilaajapäällikkö Jari Pekuri.

Kanta-Hämeen kuntien pitäisi tehdä periaatepäätös perhepankin laajentamisesta tämän vuoden puolella. Sen jälkeen asiantuntijaryhmä valmistelee sopimuksen ja toimintamallin valmiiksi toukokuun loppuun mennessä.

Tarkoitus on, että alueen kunnissa perhehoitajien saamat palkkiot ja korvaukset yhdenmukaistetaan, jotta eri kunnista sijoitettavat lapset ja heitä vastaanottavat perheet ovat tasavertaisessa asemassa.

Hämeenlinnan perhepankki toimii nykyisin paitsi kaupungin myös Hattulan, Janakkalan ja Hausjärven alueella. Maakunnallinen perhepankki toimisi samalla tavalla kuin nykyinen, eli Hämeenlinna toimii isäntäkuntana ja muut kunnat osallistuvat kustannuksiin jyvitetyn mallin mukaan.

Pekuri kertoo, että tärkein syy perhepankin toiminnan laajentamiseen on se, että nykyinen väestöpohja on huomattu liian pieneksi. Siksi perhepankki ei pysty kilpailemaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja Tampereen seudun kanssa.

-Ne etsivät aktiivisesti tältä seudulta sijaisperheitä. On käynyt niinkin, että meidän kouluttamamme perhe saattaa siirtyä esimerkiksi Helsingin palvelukseen. Isompi asukaspohja mahdollistaa esimerkiksi näyttävämmän markkinoinnin perheiden suuntaan, Pekuri kertoo.

Päivän lehti

29.5.2020