fbpx
Uutiset

Perhepolitiikka on tehokkainta tulevaisuuspolitiikkaa

Kristillisdemokraattien visiona on rakentaa Suomesta onnellisempi ja inhimillisempi, kestävien, elämää kantavien arvojen varaan rakentuva yhteisö. Eduskuntavaalien tärkein kysymys on, miten ikääntyvän väestörakenteen oloissa turvataan terveys-, vanhus- ja lapsiperheiden palvelut.

Haastan tinkimättömällä vaaliohjelmallamme kolme suurinta puoluetta. Viimeisten kolmen vaalikauden aikana ne ovat vuorotelleet hallitusvastuussa. Talouspolitiikan peruslinjat ovat pienestä nahistelusta huolimatta kulkeneet samoja latuja: sosiaalinen eriarvoisuus on lisääntynyt, henkinen pahoinvointi kasvanut ja yhteiskunnan eettistä perustaa ja perheiden asemaa on murennettu. Markkina-arvot ovat ajaneet ihmisarvon ohi.

Perhepolitiikka on ollut hunningolla jo useamman vaalikauden ajan. Lapsiköyhyys on lisääntynyt ja lastensuojelutoimenpiteitä sekä psykiatrista hoitoa tarvitsevien lasten määrä on kasvanut. Lapsilisien reaaliarvo on kolmen vaalikauden aikana pudonnut yli 10 prosenttia ja kotihoidontuen arvo peräti kolmanneksen. Kotien kasvatuksen onnistuminen on edellytys menestyksekkäälle koulutukselle.

Kristillisdemokraattien tavoitteena on yhteiskunta, joka kannustaa hankkimaan vanhempien omien toiveiden mukaisen määrän lapsia. Opintotuen tasoa on nostettava ja siihen on työttömyyspäivärahan tavoin lisättävä lapsikorotus. Minimiäitiys- ja vanhempainpäivärahan alhainen taso on hallitukselta onneton viesti lapsen saamisen vähäisestä arvostuksesta. Miksi pienen lapsen hoitamisen rahallinen arvostus ei yllä työttömän työnhakijan minimituen tasolle?

Perheillä tulisi olla myös lompakossa tuntuva valinnanvapaus kotihoidon ja päivähoidon välillä. Nyt kolme vuotta täyttäneellä lapsella on subjektiivinen oikeus kunnalliseen päivähoitoon mutta ei yhteiskunnan tukemaan kotihoitoon. Valinnat hoitopaikasta pitää saada tehdä keittiön pöydän ääressä, ei Arkadianmäellä.

Perhepolitiikka on tehokkainta tulevaisuuspolitiikkaa ja sen kautta voidaan vahvistaa valtion taloutta ja maamme kilpailukykyä. Seuraavaan hallitukseen tulee saada perheministeri, jotta perheiden asemaa ja lasten hyvinvointia voitaisiin kohentaa.

Vanhustenhoito on saatava sellaiselle tasolle, jolla päättäjätkin haluaisivat vanhuutensa viettää. Suomen vanhustenhoidossa pärjäillään puolella Ruotsin vastaavasta henkilökunnasta. Hoitajat on korvattu rauhoittavilla lääkkeillä, joita kuluu kolme kertaa enemmän vanhusta kohden kuin Ruotsissa.

Heitteille jättö ei ole kaukana tilanteista, joissa aivan liian heikkokuntoiset vanhukset sinnittelevät kotona ilman palveluja. Ministeriön asettama selvitysmies professori Kivelä sai valmiiksi kesäkuussa häneltä tilatun raportin, mutta hallitus ei ole toteuttanut yhtään raportin esitystä.

Vaadimme 4 000-7 000 hoitajan lisäystä vanhuspalveluihin, joka varmistettaisiin siihen tarkoitetulla kuntien valtionosuuksien lisäyksellä ja vanhusten hoidon tason turvaavalla lainsäädännöllä. Ääni kristillisdemokraateille merkitsee valtakirjaa vanhustenhoidon parantamiseen.

Päivi Räsänen

kansanedustaja (kd.), lääkäri

Riihimäki

Menot