Uutiset

Peruskoulunsa päättävien arviointi yhtenäistyy - tarkat kriteerit myös taideaineille

Helsinki
05.06.2018, 13:56

Kotimaa

Opetushallitus laatii perusopetuksen päättöarvioinnille tarkemmat kriteerit. Kriteereille nähdään tarvetta, koska kuntien ja koulujen arviointikäytännöt poikkeavat toisistaan merkittävästi.
Opetusneuvos Erja Vitikka kertoo, että uudet kriteerit koskevat kaikkia oppiaineita, myös taide- ja taitoaineita. Paikallisesti päätettäville valinnaisille aineille ei tule valtakunnallisia kriteereitä.
Tarkempien kriteerien halutaan lisäävän arvioinnin yhdenvertaisuutta ja arvosanojen vertailukelpoisuutta. Tutkimusten mukaan oppilaan päättöarvosana ja osoittama osaaminen voivat erota huomattavasti. Oppimistulosten tutkiminen on opetusneuvoksen mukaan kohdistunut erityisesti äidinkieleen ja matematiikkaan. Lisäksi tutkimuksissa on nostettu esiin historia ja yhteiskuntaoppi.

Apuna koulujen omat työkalut
Nykyään opetussuunnitelman perusteissa määritellään, mitä vaaditaan arvosanaan 8. Myös sitä ylittävälle ja alittavalle osaamiselle on laadittu kuvaukset, muttei tarkempia arvosanakohtaisia määritelmiä. Opetushallituksen mukaan opettajat haluaisivat kriteerejä myös arvosanalle 5.
Koulujen ja kuntien omia arviointityökaluja käytetään kansallisten kriteerien määrittelyssä. Tarkennusten valmistelu alkaa välittömästi, kun tehtävään paneutuva asiantuntijaryhmä nimitetään tällä viikolla.
Päättöarvioinnin kansalliset kriteerit määritellään kevääseen 2020 mennessä. Silloin päättöarviointi tehdään ensimmäisen kerran uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Samalla Opetushallitus arvioi, tulisiko myös toiselle ja kuudennelle luokalle laatia tarkemmat arviointikriteerit.

STT

Kuvat:

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic