Uutiset

Perusopetusta parannellaan kunnes rahat loppuvat

Koulutus- ja opiskeluasiat pyörivät monen mielessä näin päättäjäisten ja pääsykokeiden aikaan. Päättötodistusten arvosanoja vertaillaan, ja parhaiden keskiarvojen ajatellaan kertovan koulun ylivoimaisuudesta muihin oppilaitoksiin nähden.

Vaikka uudet ylioppilaat oikeutetusti ovatkin huomion keskipisteessä tähän aikaan vuodesta, myös peruskoululaisten tuloksille on hyvä uhrata ajatus. Peruskoulussahan pohja myöhemmälle koulutukselle luodaan.

Suomalaisoppilaat menestyvät Pisa-tutkimuksissa ja koulutusjärjestelmäämme ihaillaan ulkomailla, mutta opetuksessa riittää aina kehitettävää. Hallituksella onkin tavoitteena parantaa perusopetuksen laatua erityisen Perusopetus paremmaksi -ohjelman avulla.

Ohjelmaan varatulla 80 miljoonalla eurolla tavoitellaan yleviä päämääriä. Tarkoitus on taata korkealaatuinen ja monipuolinen opetus lapsille ja nuorille, jotka jatkossakin toivottavasti loistavat kansainvälisissä vertailuissa.

Ohjelmaan kirjattua ”sivistyksellisten perusoikeuksien takaamista” tärkeämpänä tavoitteena pidän itse kuitenkin ”ehkäisevän ja varhaisen tuen lisäämistä”.

Erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden määrä on kasvanut koko 2000-luvun ja jo sitä ennen. Erityisopetuksessa on viimeisimpien tilastojen mukaan ollut noin 8 prosenttia peruskoulujen oppilaista. Osa-aikaista erityisopetusta saa yli viidennes peruskoululaisista.

Luvut kertovat kahdesta asiasta. Erityisopetusta on tarvinnut jatkuvasti useampi koululainen, ja sitä on myös tarjottu koko ajan enemmän.

Tuen tarjoaminen sitä tarvitseville on yksi osa laadukasta opetusta. Se vaikuttaa paitsi opettajan jaksamiseen myös koko luokan oppimistuloksiin positiivisesti.

Silti osa tukea tarvitsevista oppilaista jää tukea vaille. Eräs tuttu opettaja saa ensi vuonna opetettavakseen uuden ryhmän ekaluokkalaisia, joiden joukossa on myös oppimishäiriöisiä lapsia. Tukea opettajalle ja lapsille on tarjolla puoli tuntia viikossa, kun luokkaan tulee käymään avustaja.

Puoli tuntia avustusta viikossa tuntuu pikemminkin vitsiltä kuin tuelta.

Perusopetus paremmaksi -ohjelman avustuksia jaetaan pääasiassa oppilasmäärien mukaan. Siellä, missä on eniten oppilaita, on tarvetta myös avustajille ja ryhmäkokojen pienentämiselle. Kyse on ennaltaehkäisevistä toimista, mutta samalla tukea jo tarvitsevat saattavat jäädä paitsioon.

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen jaetaan avustuksia vielä tänä vuonna. Kunnat ja muut opetuksen järjestäjät saavat käyttöaikaa rahoille ensi vuoden loppuun asti. Jatkosta ei tiedetä.

Kun avustukset jaetaan niitä hakeneiden yli 200 opetuksen järjestäjän kesken, ei rahaa mitenkään riitä kaikille tarpeeksi. Lisäksi erilaisten ohjelmien ja hankkeiden ongelmana on se, että ne loppuvat silloin, kun rahat loppuvat.

Päivän lehti

25.11.2020

Fingerpori

comic