fbpx
Uutiset

Perussuomalaiset suunnittelevat ohjelmaansa kasvot peittävien huivien käytön kieltoa julkisilla paikoilla

Puolueneuvosto käsitteli valmisteilla olevan maahanmuuttopoliittisen ohjelman pääkohtia. Ohjelma hyväksytään vasta myöhemmin puoluehallituksessa.
Perussuomalaisten puolueneuvoston kokouksen aluksi Lahdessa saliin tuotiin Suomen lippu.

Perussuomalaiset suunnittelevat valmisteilla olevaan maahanmuutto-ohjelmaansa, että kasvot peittävien huivien eli burkien ja niqabien käyttö julkisilla paikoilla pitäisi Suomessa kieltää. Se edistäisi jo maassa olevien integroimista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Humanitaarinen maahanmuutto tulisi lopettaa kokonaan. Kun tämä on toteutunut, puolue on valmis suuntaamaan resursseja pakolaisten lähtöalueille.

Näin todetaan perussuomalaisten maahanmuuttopoliittisen ohjelman luonnoksen pääkohdissa, jotka jaettiin puolueneuvoston kokouksen osallistujille Lahdessa lauantaina.

Kaikki kehitysapu tulisi ohjelmaluonnoksen mukaan kytkeä siihen, että siirtolaisen lähtömaat pystyvät pitämään väestönsä alueellaan ja tarjoamaan kansalaisilleen riittävän elinkelpoiset olosuhteet.

Rajavartio- ja ulkomaalaislakiin tulisi säätää hätätilapykälät, joiden nojalla turvallisesta maasta tulevat turvapaikanhakijat käännytettäisiin rajoilta. Oleskeluluvan saaneiden perheenyhdistämistä tulisi kiristää, ja puolisoiden osalta niissä pitäisi olla 21 vuoden vähimmäisikä.

Pysyvän oleskeluluvan piiriin pääsyä tulisi selkeästi rajoittaa, ja väliaikaista oleskelulupaa uusittaessa tulisi aina selvittää, onko luvan jatkamiselle tarvetta.

Turvapaikkahakemusten määrää henkilöä kohti tulisi rajoittaa, ja kielteisen turvapaikkapäätöksen tulisi johtaa säilöönottoon. Laittomasti maassa oleville turvattaisiin vain täysin välttämätön ylläpito, ja heidän palautuksia lähtömaihin pitäisi tehostaa.

Suomen kansalaisuuden saamisen kriteerejä olisi selvästi tiukennettava, ja kaksoiskansalaisuus voitaisiin myöntää vain perustelluissa poikkeustapauksissa.

Terroristeilta kansalaisuus pois

Terrorismirikoksiin syyllistyneet kansalaisuuden saaneet henkilöt olisi automaattisesti tuomittava menettämään Suomen kansalaisuus ja karkotettava.

EU-politiikassa Suomen tulisi vaikuttaa siihen, ettei sisärajatarkastusten toteuttamista rajoiteta EU:n sisällä.

Turvapaikkahakemukset tulisi ulkoistaa EU:n ulkopuolisille leireille, mutta niidenkin vetotekijät olisi minimoitava.

Suomen pitäisi vaikuttaa myös siihen, että muuttuneiden olosuhteiden ja väärinkäytösten vuoksi kansainvälisiä pakolaisuutta ja turvapaikkaoikeutta koskevia yleissopimuksia uudistettaisiin.

Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittisen ohjelman hyväksyy myöhemmin puoluehallitus.

Menot