fbpx
Uutiset

Perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto äänestävät SDP:n rinnalla epäluottamusta hallitukselle - SDP:n Heinäluoma: Pelon ilmapiirin luominen ole toimiva työllisyyslääke

Oppositiopuolueista SDP:n lisäksi perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto aikovat äänestää hallitukselle epäluottamusta huomenna.

Perussuomalaisten mielestä hallituksen olisi tullut jo ajat sitten ilmoittaa, että irtisanomissuojan heikentämistä koskevan esityksen perustuslainmukaisuus tutkitaan huolella ja hanke keskeytetään. Täksi ajaksi ammattiliitot olisivat varmuudella keskeyttäneet mielenilmaukset, perussuomalaisten eduskuntaryhmä arvioi.

– Hallituksen toiminta työehtojen polkemisessa ja työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välien tahallisessa tulehduttamisessa ei ole Suomen eikä kenenkään suomalaisen etu, sanoi perussuomalaisten ryhmäpuheen pitänyt Leena Meri.

Vihreiden mielestä tämänpäiväinen hallituksen käsienpesuyritys ylittää kaikki aiemmin odotetut piruetit ja kuperkeikat.

– Jäljelle ei jää kuin ikävä päätös irtisanomislaista, josta edelleenkään eduskunnalle ei ole edes annettu esitystä ja josta jatkossakin vastuu on vain hallituspuolueilla, sanoi vihreiden ryhmäpuheen pitänyt Heli Järvinen.

Vasemmistoliitto katsoo, että hallituksen työllisyyspolitiikasta ovat joutuneet maksamaan erityisesti naiset ja todennäköisesti näin tulee käymään myös irtisanomislain kanssa.

– Itse naisvaltaisella matalapalkka-alalla työurani tehneenä en voi ymmärtää politiikkaa, jossa sukupuolivaikutukset jätetään jatkuvasti arvioimatta tai niistä ei yksinkertaisesti piitata, sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheen pitänyt Katja Hänninen.



“Sipilän hallitus on luutnantti Lammion jalanjäljillä”



Kansanedustaja Eero Heinäluoman (sd.) mukaan palkansaajan oikeuksien heikentäminen, epävarmuuden synnyttäminen ja pelon ilmapiirin luominen työyhteisöihin eivät ole toimivia työllisyyslääkkeitä.

Heinäluoman mukaan pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus on irtisanomislakihankkeellaan kylvänyt työmarkkinoille riidan siemenen, josta on kasvamassa todellinen uhka sekä palkansaajien oikeuksille että vakaalle talouden toimintaympäristölle.

Heinäluoma esitti SDP:n ryhmäpuheenvuorossa eduskunnassa, että eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti sen luottamusta.

– Työelämässä ei etenkään nyt, kun talouden rattaat pyörivät, kaivata vastakkainasettelua, Heinäluoma sanoi.

– Sipilän hallitus on nyt pahasti väärillä raiteilla. Kun hallituksen pitäisi koota kansakuntaa ja edistää yhteistyötä, tämä hallitus jakaa kansakuntaa ja synnyttää vastakohtaisuuksia.

Heinäluoma otti puheenvuorossaan esille Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan ja sen kaksi toisistaan poikkeavaa johtajahahmoa, eleettömän vänrikki Koskelan ja tärkeilevän luutnantti Lammion.

– Sipilän hallitus on nyt luutnantti Lammion jalanjäljillä. Menkää te asettelemaan kiviä polkujen varteen, ja pulinat pois.



Demarit valmiita “kansalliseen työkokoukseen”



Heinäluoma sanoi, että sosiaalidemokraatit ovat valmiita osallistumaan keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen esittämään kan­sal­li­seen työ­ko­koukseen. Siinä kes­kus­tel­len haettaisiin yh­teis­tä nä­ke­mys­tä sii­tä, mi­ten Suomen työl­li­syys nos­te­taan hy­vin­voin­nin tu­le­vai­suu­den tur­vaa­mi­sek­si vält­tä­mät­tö­mään 75 pro­sent­tiin.

– Hallituksen pitäisi nyt luopua turhista arvovaltanäkökulmista ja istua neuvottelupöytään. Riidat loppuvat sopimalla.

Heinäluoman mukaan hallitus on taitamattomalla toiminnallaan luonut työmarkkinoille konfliktitilanteen, jota se ei osaa ratkaista.

– Nyt hallitus pyrkii vetämään eduskunnan osapuoleksi kiistaan, jossa eduskunta ei ole osapuoli, ja hakee perustuslaissa määrätystä lainsäätämisjärjestyksestä poiketen jonkinlaista etukäteishyväksyntää lakiesitykselle, jota ei ole vielä olemassa. Tällä poliittisella teatterilla hallitus vahingoittaa paitsi omaa uskottavuuttaan myös eduskunnan arvovaltaa, Heinäluoma tiivisti.



Sipilä: Poliitikoilta vaaditaan rohkeutta ja päättäväisyyttä



Pääministeri Juha Sipilä sanoi eduskunnalle, että hyvinvointiyhteiskunta vaatii vieläkin korkeampaa työllisyysastetta ja että poliitikoilta vaaditaan siksi rohkeutta ja päättäväisyyttä. Sipilä muistutti hallituksen tiedonantoa esitellessään, että tulevien vuosien haasteet edellyttävät vähintään 75 prosentin työllisyysastetta.

– Tämän vuoksi hallitus on osana työllisyyttä edistäviä toimia valmistelemassa ja tuomassa eduskuntaan esityksen laiksi työllistämiskynnyksen alentamisesta alle kymmenen hengen yrityksissä, pääministeri perusteli kiisteltyä lakihanketta.

– Perustuslain mukaan ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstään, Sipilä sanoi, muttei esittelypuheenvuorossaan eritellyt, millaisia syitä lakiin on mahdollisesti tulossa.

Sipilä sanoi, että hallitusta on painostettu lopettamaan pienten yritysten irtisanomissuojaa keventävän esityksen valmistelu. Hän kuitenkin myös kiitti ay-liikettä yhteistyöstä kilpailukykysopimuksen aikaansaamisessa.

Hallitus sanoo tiedonannossaan jatkavansa pienten yritysten työllistämiskynnyksen madaltamista koskevan esityksen valmistelua, jos eduskunta antaa luottamuksen hallitukselle tässä asiassa.

Palkansaajajärjestöt ovat jo antaneet ymmärtää, että vastatoimia ei peruta, vaikka lakihanke huomenna äänestyksessä saisi eduskunnan tuen, sillä itse lakiesitystä ei ole vielä annettu eduskunnalle.

Asiasanat

Menot