Uutiset

Perusteellisempaakeskustelua iltapäiväkerhoista

Hattulan sivistystoimenjohtajan Timo Laineen vastaus koululaisten iltapäiväkerhojen kuljetuskustannuksista koskevaan kirjoitukseen (Hämeen Sanomat 15.9.2004) oli aika karua luettavaa.

Tarpeelliset ja perustellut lapsi- ja perhepoliittiset uudistukset pystytään näin helposti vesittämään tuotaessa politiikkaa käytännön arkeen.

Tyhjään kotiin koulusta palaavaa seitsemän- tai kahdeksanvuotiasta ei lohduta se, että kunta on järjestänyt iltapäiväkehotoiminnan lakisääteisen tason niukalla rimanylityksellä eli osallistumismahdollisuuden vain osalle lapsista.

Hattulan kunnan tahto tai ymmärrys ei ilmeisesti ole yhtenäinen iltapäiväkerhotoiminnalle yleisesti hyväksyttyjen tavoitteiden ja perustelujen kanssa.

Tulevan Pelkolan ala-asteen ekaluokkalaisen äitinä haluan peräänkuuluttaa iltapäiväkerhojen järjestämisestä Hattulan kunnassa perusteellisempaa keskustelua.

On selvää, että kerhokuljetusten kustannukset tällaisenaan ovat kohtuuttomia yksittäisille perheille. Kaikilla lapsilla ei ole omasta takaa aikuisten verkostoa koululaisen iltapäivien tueksi.

Haja-asutusalueilla asuvat lapset asetetaan iltapäiväkerhotoiminnan saatavuudessa eriarvoiseen asemaan.

Millaiseen lapsipoliittiseen ohjelmaan kunnan julkilausuttu asenne perustuu?

Kouluilta ja perheiltä toivotaan keskinäistä yhteistyötä. Onko iltapäiväkerhojen tarpeista kyselty perheiltä?

Onko koululaisten vanhempien kanssa järjestetty yhteisiä neuvotteluja, jotta iltapäiväkerhoasiassa päästäisiin kaikkia osapuolia tyydyttäviin ratkaisuihin ja kohtuulliseen kustannusten jakoon?

Sirpa Ylikerälä

yhteiskuntatieteiden maisteri, suunnittelija

Hattula

Päivän lehti

29.5.2020