fbpx
Uutiset

Perusterveydenhuollon yhteistyö

Hämeen Sanomissa oli 30.08. pieni uutinen Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän mahdollisesta purkamisesta. Juttu perustui allekirjoittaneen puhelinhaastatteluun. Koska artikkeli on herättänyt jälkipuintia, oikaisen pari väärinkäsitystä.

Kesällä 2005 kuntayhtymän yhden jäsenkunnan merkittävä luottamushenkilö otti minuun yhteyttä esittäen tutkittavaksi sellaista mahdollisuutta, että Hämeenlinnan kaupunki tuottaisi perusterveydenhuollon palvelut keskuskuntana nykyisen kuntayhtymän asemasta.

Samassa yhteydessä voitaisiin arvioida myös sosiaalipalveluiden tuottamista vastaavalla tavalla. Esityksen taustalla oli huoli kasvavien palvelutarpeiden ja tiukan kuntatalouden ristiriidasta ja ajatus siitä, että muutoksella voitaisiin virtaviivaistaa hallintoa ja suunnata kaikki mahdolliset voimavarat varsinaiseen palvelutoimintaan.

Esityksen pohjalta jäsenkuntien perusturvalautakuntien puheenjohtajat sekä perusturvajohtajat pitivät yhden kokouksen, jossa asia todettiin selvittämisen arvoiseksi. Aika pian tämän jälkeen käynnistyi seutuhallinnon toimesta PATU-hanke, jolloin todettiin, että tässä vaiheessa ei kannata lähteä tekemään erillisselvityksiä viiden kunnan ja yhden kuntayhtymän välisistä järjestelyistä.

Yllä mainitussa artikkelissa oli mainittu, että asiaa olisi käsitelty yhdessä kunnanjohtajien kanssa, mikä siis ei pitänyt paikkansa, vaan paikalla olivat mainitut lautakuntien puheenjohtajat.

Väärinkäsitys on sikäli inhimillinen, että samassa puhelinkeskustelussa oli esillä 6.9. pidetty (keskustelun aikaan muodossa; pidettävä) kuntajohtajien sekä kuntayhtymän johdon yhteinen neuvottelu.

En osaa sanoa, missä määrin reilu vuosi sitten pidetyssä kokouksessa mukana olleet ovat asiaa käsitelleet omissa kunnissaan. Todennäköisintä on, että asiassa on rauhassa jääty odottamaan tämän syksyn PATU-päätöksiä

Erkki Torppa

toimialajohtaja

Hämeenlinna

Menot