Uutiset

Petäyksen uusi kaava nähtäville

Hotelli Petäyksen alueelle Hattulassa laadittu ranta-asemakaava asetetaan nähtäville. Samalla siitä pyydetään muun muassa museoviraston ja Hämeen ympäristökeskuksen lausunnot.

Kaavalla varaudutaan hotellin laajentamiseen ja loma-asuntojen rakentamiseen hotellinniemeen ja sen viereiseen Elolankärkeen. Hotellin tontille voidaan kaavaluonnoksen mukaan rakentaa lisää yhteensä 4 300 kerrosneliömetriä. Hotellin pinta-ala on nyt 5 700 kerrosneliötä.

Ns. Kuntalan tilalle voidaan rakentaa kolmas kerrostalo kahden vanhan kerrostalon lisäksi. Näiden viereiselle tontille on kaavoitettu loma-asuntojen korttelialue.

Elolankärkeen on kaavoitettu neljä loma-asuntoa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala saa olla korkeintaan 600 kerrosneliömetriä. Lisäksi niemeen voi kaavaluonnoksen mukaan rakentaa kaksi korkeintaan 40 neliön suuruista saunarakennusta.

Päivän lehti

30.3.2020