Uutiset

Pieniä oikeusaputoimistoja yhdistetään

Forssa-Loimaan oikeusaputoimisto jaetaan kahtia Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen oikeusaputoimistojen kesken ensi vuoden alusta. Forssan toimipiste yhdistetään Kanta-Hämeen oikeusaputoimistoon ja Loimaan toimipiste Varsinais-Suomen oikeusaputoimistoon.

Koko maassa oikeusaputoimistoja yhdistetään siten, että nykyisten 46:n asemesta niitä on vuodenvaihteen jälkeen 40.

Uudistus ei vaikuta oikeusapupalveluiden saatavuuteen, sillä nykyiset toimipaikat säilyvät yhtä lukuun ottamatta. Toimipaikkoja on koko maassa nyt 168 ja uudistuksen jälkeen 169.

Uudistuksessa pienimpiä toimistoja yhdistetään naapuritoimistoihin. Pyrkimyksenä on keventää hallintoa, parantaa työtehtävien järjesteltävyyttä ja vähentää toimistojen haavoittuvuutta. Samalla toimistojen nimiä uudistetaan maakuntien mukaisiksi. Esimerkiksi Tampereen seudun oikeusaputoimiston nimi muuttuu Pirkanmaan oikeusaputoimistoksi. (HäSa)