Uutiset

Pientaloille tilaa Hätilään ja Kankaantaakse

Hätilän päiväkodin ja Kankaantaustan koulun tonteista jalostetaan kaavanmuutoksilla tontteja pientaloasumiselle.

Hätilässä puretaan kosteusvaurioinen päiväkoti ja samassa pihapiirissä oleva pienkerrostalo.

Alueesta muodostetaan asemakaavan muutoksella asuinpientalojen korttelialue.

Suunnitelmissa on osoittaa 0,35 hehtaarin alueelle noin 1 350 kerrosneliötä rakennusoikeutta. Sinne on mahdollista rakentaa neljä paritaloa.

Kankaantaustan koulun pihapiiriin on vireillä samantyyppinen kaavanmuutos.

Kaupungin omistuksessa olevalla alueella on nyt yleisten rakennusten tontti, jossa koulu sijaitsee, sekä erillispientalojen tontti.

Osa entisen koulun korttelista muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteliksi. Muulle alueelle on tulossa omakotitontteja.

Noin kahdeksan hehtaarin alueelle on osoitettu 1 900 kerrosneliötä rakennusoikeutta. Se on reilut puolet aikaisemmasta.

Koulun päärakennus suojellaan. Koulurakennusten käyttötarkoitusta ei rajata tarkasti.

Ympäristöön tulee neljä omakotitonttia, joille on mahdollista rakentaa 250 kerrosneliön kaksikerroksiset talot.

Näiden kaavanmuutoksen aineiston yhdyskuntalautakunta asettaa nähtäville laatimisvaiheen kuulemista varten.


Suojelutaloon taidetoimintaa

Kalvolan kunnantalon kaavanmuutos on jo pitemmällä.

Sen tarkoituksena on pilkkoa laajat yleisten rakennusten korttelialueet pienemmiksi tonteiksi.

Myös käyttötarkoitus muuttuu vastaamaan paremmin alueen toteutunutta ja tulevaa maankäyttöä. Kunnantaloon on suunnitteilla kehitysvammaisten taidetyötoiminnan keskus.

Lisäksi tavoitteena on suojella kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset.

Asemakaavamuutosalueen pinta-ala on 4,4 ha. Muutoksella muodostuu kaksi korttelia sekä virkistys-ja katualueita.

Alueelle on osoitettu kolme omakotitalojen tonttia, kolme rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttia.

Lisäksi alueelle tulee kaksi asuin-, liike-, toimistorakennusten tonttia, kaksi yhdyskuntatekniikan huoltoa palvelevien rakennusten tonttia ja yksi yleisten rakennusten kortteli.

Yksityisten omistamille kiinteistöille osoitettiin omat tontit sekä muutettiin käyttötarkoitus omakotitalojen alueeksi. Rakennusoikeutta näille tonteille on osoitettu kullekin 250 kerrosneliötä.

Rakennushistoriallisesti arvokkaat rakennukset suojellaan asemakaavalla. Asemakaava mahdollistaa suojeltavaksi osoitettujen rakennusten kunnostamisen ja käyttötarkoitusten muutokset asuinkäyttöön.

Asemakaavassa rakennusoikeutta on osoitettu 7″300 kerrosneliötä. Se on huomattavasti vähemmän kuin vanhassa kaavassa.

Kaavaesitys tulee nähtäville kuukauden ajaksi. (HäSa)