Uutiset

Pientalotehtaiden maine mustuu

Oman kodin hankinta on monelle kansalaiselle koko elämän suurin taloudellinen investointi. Suomalaiset ovat omakotikansaa, unelma punaisesta tuvasta ja perunamaasta, mielellään vielä vesistön äärellä elää vahvana sukupolvesta toiseen.

Rantarakentaminen tosin käy päinsä aniharvoissa kunnissa, mutta omakotitontit ovat etenkin kasvukeskuksissa monesti kiven alla.

Vielä parikymmentä vuotta sitten moni rakensi talonsa pääosin omin voimin, hartiapankkirakentajana. Rakentamisen taidot ovat hiljalleen ammattilaisia lukuun ottamatta katoamassa. Myös lukuisat rakentamista ohjaavat viranomaismääräykset ovat tiukentuneet ja monimutkaistuneet. Kuka tahansa ei enää ole pätevä erityisosaamista vaativiin rakennusvaiheisiin. On pelkästään hyvä, että sähkö-, putki-, vesieristys- ja ilmastointityöt teetetään yksinomaan pätevillä ammattilaisilla.

Jokaisella rakennustyömaalla pitää olla rakennustöiden valvoja. Aivan liian usein hänen nimeämisensä on edelleen pelkkä muodollisuus, merkintä lupapapereissa. Valvojan vastuu on kuitenkin jakamaton, kun selviä rakennusvirheitä ja laiminlyöntejä ilmenee. Vastuutta ei pääse myöskään työmaan vastaava mestarikaan eivätkä kunnan rakennustarkastajat. Kun valvonta ainakin teoriassa on moninkertainen, on ihmeellistä, että virheitä ja laiminlyöntejä sattuu jatkuvasti.

Vuosi vuodelta talopaketit ovat lisänneet markkinaosuuttaan omakotimarkkinoilla. Pakettejakin on monenlaisia ja kilpailu alalla on äärimmäisen kovaa. Suomen markkinoillakin on kotimaisten yrittäjien lisäksi joukko ulkomaisia, lähinnä ruotsalaisia yrityksiä.

Viime viikolla julkisuuteen tulleet rakennusvirheet Hämeenlinnan asuntomessualueen muutamissa taloissa eivät anna kovin luotettavaa kuvaa rakentamisen laadusta ja ammattilaisten taidoista. Messutalojen alapohjat oli rakennettu määräysten vastaisesti ja niistä löytyi pelättyä hometta. Myytti suomalaisrakentajien huippulaadusta koki taas kerran kolauksen.

Kuluttajalla on oikeus saada satojentuhansien eurojen hankinnalleen kunnon vastine. Hänen on voitava luottaa siihen, että rakennus on tehty määräysten mukaan eikä siinä jälkikäteenkään ilmene virheitä.

Vähintä, mitä heikkoon laatuun sortuneet talotehtaat voivat tehdä, on korjata virheensä ja hyvittää asiakkaalle avokätisesti aiheuttamansa haitat ja kulut.

Hämeenlinnan asuntomessuista on kulunut jo kolme vuotta. Yhä edelleen Harvoilanmäessä on myymättömiä kalliita asuntoja. Joidenkin hintoja on tarkistettu tuntuvasti alaspäin, mutta kauppa ei silti ole käynyt.

Muutamasta messutalosta nyt löydetyt virheet eivät ole omiaan edistämään alueen talokauppaa. Maine on kärsinyt melkoisen kolauksien, vaikka heikkoa laatua on löytynyt vain yhden talotehtaan tuotannosta.

Kiireellä ja rakennustöiden pirstoutumisella monelle aliurakoitsijalle virheitä ei voida selittää. Talotehtaiden ei pidä edes yrittää luistella eroon kömmähdyksistään.