Uutiset

Pietikäinen sai parlamentin tuen naiskiintiöille

Euroopan parlamentin selvä enemmistö tukee Sirpa Pietikäisen (kok.) vaatimusta sukupuolten yhdenvertaisuudesta päätöksenteossa.

Pietikäisen mietintö ”Naisista päättäjinä – laatua ja tasa-arvoa” hyväksyttiin tiistaina Strasbourgin täysistunnossa

-Äänestystulos osoittaa, että parlamentissa on poliittista tahtoa ryhtyä aktiivisiin toimiin yhdenvertaisuuden lisäämiseksi, Pietikäinen iloitsee.

Hän vaatii mietinnössään tasa-arvoista edustusta jokaiselle parlamentin johtopaikalle, nais- ja miesehdokasta jokaisen jäsenvaltion komissaarikandidaatiksi sekä yhtä paljon molempien sukupuolten ehdokkaita muihin EU:n huippuvirkoihin.

-Suomen tulee näyttää tässä mallia esittämällä komission ja ulkosuhdehallinnon johtopaikoille yhtä paljon naisia ja miehiä, Pietikäinen esittää.


Huippukokouksen?asialistalle?

Parlamentin hyväksymä mietintö sisältää toimenpide-ehdotuksia Euroopan komissiolle, jonka on otettava siihen kantaa.

-Seuraavaksi otamme yhteyttä Euroopan komission puheenjohtajaan José Manuel Barrosoon sekä varapuheenjohtajaan, oikeuskomissaari Viviane Redingiin, jotta komissio pistää vauhtia tasa-arvon edistämiseen omissa nimityksissään, Pietikäinen sanoo.

Hän aikoo toimittaa raportin lisäksi Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Hermann Van Rompuylle. Pietikäinen esittää, että tasa-arvoasiat otetaan myös EU:n huippukokouksen asialistalle.

-Tasa-arvo ei ole koskaan ollut aiheena valtionpäämiestason tapaamisissa, Pietikäinen muistuttaa.


Parlamentin on?näytettävä esimerkkiä

Mietintö tulee aiheuttamaan muutoksia myös Euroopan parlamentin tulevaan toimintaan, muun muassa valiokuntien johtoon kaivataan lisää naisia.

-Naisten osuus poliittisessa päätöksenteossa ei ole viime vuosina enää kasvanut ja joissain päätöksentekoelimissä se on kääntynyt jopa laskuun. Parlamentin ja muiden EU-instituutioiden on hoidettava ensin oma tonttinsa, jotta tasa-arvopuhe on uskottavaa, huomauttaa Pietikäinen.

Hän on yhteydessä myös suomalaisiin puolueisiin sekä tasa-arvoministeriin. Jäsenmaatasolla Pietikäinen korostaa puolueiden ja ehdokasasettelun merkitystä.

Puolueet on velvoitettava toimimaan naisten osallistumisen parantamiseksi. Esimerkiksi puoluetukiin tulisi liittää vaatimus sitovista kiintiöistä puolueiden ehdokasasettelussa.

-Lisäksi pitää huomioida usein sukupuoliriippuvaiset ilmiöt, kuten vaalirahan saatavuus, uralla eteneminen ja johtopaikkojen jakautuminen aloittain, Pietikäinen sanoo. (HäSa)

Päivän lehti

28.1.2020