Uutiset

Pilaantunut maaperä ei este Kantolan tapahtumapuistolle

Kantolan vanhalla saha-alueella tehdyn selvityksen mukaan alue soveltuu kunnostettuna tapahtumapuistokäyttöön. HämeEvent tilasi riskiselvityksen tällä hetkellä jättömaana olevasta alueesta Ramboll Finland oy:ltä.

Alueen historian perusteella sieltä odotettiin löytyvän arseenia sekä dioksiini- ja furaaniyhdisteitä. Maaperän pilaantuneisuus rajoittuu kuitenkin pääosin pintakerrokseen, korkeintaan puolen metrin syvyyteen. Mahdolliset myrkyille altistumiset voivat tapahtua suoralla ihokosketuksella, nielemisellä tai pölyn hengittämisellä.

Selvityksen mukaan riittävä toimenpide altistumisen estämiseksi on estää suora kosketus pilaantuneeseen maa-ainekseen vähintään puolen metrin paksuisella puhtaalla maa-aineskerroksella tai tiiviillä pinnoitteella. Näin vältytään kaivuutöiltä ja pilaantuneen maa-aineksen käsittelyltä.

Kantolanniemen teollisuusalueen kehittämistä ollaan vasta suunnittelemassa.

– Jos tavoitteena on, että alue on käyttövalmiina kesällä 2013, tulee viherrakennustyöt saadaan valmiiksi jo tämän vuoden syksyllä, sanoo HämeEventin projektipäällikkö Panu Kekäle Kehittämiskeskus oy Hämeestä

Saha-alueen käyttöönotto tapahtumapuistona ei rajoita naapurikiinteistöjen suunnittelua. (HäSa)

Päivän lehti

26.1.2020