Kolumnit Uutiset

Pitempään töissä – vai työttömänä?

Suurien ikäluokkien eläkekarttuma ja joustava eläköityminen on saatu turvattua. Vuosina 1945–1949 syntyneet ovat eläkkeellä ja jopa valtaosa viitenä seuraavana vuonna syntyneistä on jättänyt työelämän.

Nyt varmistetaan eläkeuudistuksella, että vielä työelämässä olevat pystyvät maksamaan heidän eläkkeensä.

Eläkepommilta on vältytty eikä kansantaloutemme riudu työvoimapulan vuoksi.

Edellisen eläkeuudistuksen alla maalatut uhkakuvat eivät siis ole toteutuneet. Pitääkö uskoa, että kiitos torjuntavoitosta kuuluu uudistukselle?

Jotta vältyttiin ruuhkautuvalta eläköitymiseltä, uudistus mahdollisti joustavan eläkkeelle lähdön 63–67 -vuotiaana aiemman 65 vuoden iän sijaan.

Jousto näkyi heti. Ensimmäisen puolen vuoden aikana vuonna 2005 vuosina 1940–1942 syntyneestä ikäluokasta siirtyi eläkkeelle lähes neljännes. Osa jatkoi pitkään töissä ja keräsi ylimääräisistä vuosista kertyneitä superkarttumia eläkkeeseensä.

Nyt neuvottelujen pohjana oleva eläkeuudistusehdotus pyyhkäisee superkarttumat historiaan ja siirtää eläkeikää. Yli 50-vuotiaat pääsevät mutkattomasti yt-neuvottelujen kautta pois työelämästä ja kortistoon odottamaan eläkettä.

Jo hyvää eläkettä nauttivien tulevaisuus on turvattu, kun työttömyysvuodet leikkaavat tulevien polvien eläkkeen määrää.

Enää emme saa päättää, milloin jäämme eläkkeelle, emmekä voi myöskään vaikuttaa eläkkeen suuruuteen ylimääräisin ponnistuksin. Tosiasiassa lisäeläke on yhä joillekin työntekijöille ja johtajille mahdollinen, sillä eläkeuudistus ei tuki ryhmäeläkevakuutuksien tarjoamaa porsaanreikää.

Työnantajat voivat ottaa kahdelle tai useammalle työntekijälle täysin verovähennyskelpoisen ryhmäeläkevakuutuksen, jonka turvin työntekijä voi siirtyä eläkkeelle varsinaista eläkeikää aiemmin, muttei alle 55-vuotiaana.

Työntekijä saa eläkkeelle jäädessään työnantajan kanssa sovitun ajan vakuutusmaksuista ja tuotoista kertynyttä eläkettä, joka voi olla jopa 66 prosenttia ansiotasosta.

Ryhmäeläkevakuutukset taitavat edelleen pysyä vain yritysjohtajien etuuksina. Yksityisiltä kansalaisilta henkilökohtaisten eläke- ja henkivakuutusten tie aikaistetulle eläkkeelle katkaistiin jo viime vuonna. Säästää toki edelleen voi, mutta potin saa käyttöönsä vasta 68-vuotiaana.

Miksi nyt siirrytään kannustimista pakkokeinoihin? Parhaat tavat saada ihmiset viihtymään työelämässä löytyvät suurille ikäluokille tarjotusta valikoimasta. Yksilölliset varhaiseläkkeet, liukuva eläkeikä ja kannustimet näyttivät jo tehonsa. Keskimääräinen eläköitymisikä on kymmenessä vuodessa pidentynyt 59 vuodesta runsaaseen 60 vuoteen.

Päivän lehti

21.10.2020

Fingerpori

comic