Uutiset

Pk-yritysbarometri luotettava mittari

Länsimaisissa demokratioissa käytetään paljon barometrimittausta kansalaisten mielipiteiden tai eri asioissa vallitsevien tilanteiden selville saamiseksi. Kyseessä on tilastotieteellinen menetelmä, jossa riittävän suuren tilasto-otoksen myötä saavutetaan kysyttävässä asiassa riittävä tiedon tarkkuus.

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdannebarometriä on tuotettu vuodesta 1986 lähtien kaksi kertaa vuodessa, siis yhteensä 43 kertaa. Barometri on valtakunnallinen ja maakunnallinen, joten siinä ovat kaikkien Suomen maakuntien lisäksi myös Kanta-Hämeen maakunnan yritykset mukana. Tiedot kysytään kaikkiaan 3 782 yritykseltä. Hämeessä otos on 102 pidempään toiminutta vakiintunutta yritystä ja siinä ovat mukana kaikki keskeiset toimialat.

Pk-yritysbarometri on suhdannemittari, joka mittaa yritysten nykytilaa sekä yrittäjien ja yritysjohtajien arviota suhdannekehityksestä heidän omalta toimialaltaan 12 kuukaudeksi teenpäin. Yleisten suhdanneodotusten lisäksi barometri selvittää mm. kannattavuus- odotuksia, investointeja, viennin kehittymistä, elinkeinoilmastoa sekä työvoimatarpeita ja yritysten kehittämisaikeita.

Barometrin tilaajia ovat Suomen Yrittäjät ja valtion omistama erityisrahoituslaitos Finnvera Oyj. Barometrikyselyn toteuttaa Taloustutkimus Oy ja barometriraportin laatii Suomen Yrittäjien ekonomisti Harri Hietala. Selvitys pk-yritysten suhdanneodotuksista valtakunnallisesti ja maakunnittain julkistetaan vuosittain huhti- ja loka- kuussa.

Asiantuntijapiireissä pk-yritysbarometriä pidetään ammattimaisesti hoidettuna ja luotettavana talouselämän suhdannemittarina.

Kyösti Vehmas

toimitusjohtaja

Hämeen Yrittäjät

Päivän lehti

31.5.2020